در چه مواردی مالک میتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید؟

 

۱_ نوسازی: موجر درخواست تخلیه می‌کند به منظور ساختن یک بنای جدید که وی باید پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری را ارائه دهد تا حکم تخلیه داده شود

 

۲_ نیاز شخصی موجب برای اشتغال به کسب یا پیشه یا تجارت: موجر می تواند بعد از انقضای مدت در صورتی که برای اشتغال خودش به آن محل نیاز داشته باشد درخواست تخلیه کند

 

۳_ نیاز شخصی برای سکونت: این فرض در صورتی است که محل کسب و پیشه مناسب برای سکنی هم باشد که مالک می تواند بعد از اتمام مدت اجاره برای سکونت خود اولاد یا پدر و مادر و یا همسر خود درخواست تخلیه نمایند

 

باید به این نکته توجه داشت که در موارد سه گانه تخلیه که مربوط به خود مالک است ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم می شود زیرا مستاجر مرتکب تخلفی نشده است

 

:رویه قضایی در خصوص درخواست تخلیه

رویه قضایی قانون سال ۵۶ به این نحو است که درخواست تخلیه و یا صدور حکم فسخ اجاره را از دادگاه حقوقی درخواست کند که با صدور حکم محل باید تخلیه شود در آیین نامه اجرایی قانون سال ۷۶ رسیدگی به درخواست تخلیه را منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی ندانسته و دستور تخلیه به این صورت است که مقام قضایی پایان مدت اجاره را از روی سند احراز و سپس دستور تخلیه میدهد

 

اگر در هنگام اجاره دادن از مستاجر سرقفلی دریافت شده باشد اجاره دستور تخلیه من و تو دادن سرقفلی از ناحیه مالک است  صدور حکم تخلیه قطعی نمی باشد و درخواست رسیدگی ماهوی یعنی سریع سراغ تخلیه نروند بلکه بررسی کنند اگر لازم بود تخلیه کنند که دادگاه می تواند پس از رسیدگی دستور را لغو کند

 

اگرچه قانون برای موجر این حق تخلیه را در بسیاری محدود کرده است و چه بسا به وی تحمیل کرده است که با یک مستاجر به یک اجاره ادامه دهد اما به این نحو نیست که حق وی رعایت نشود و در مواردی که لازم بود و لازم باشد این حق را به او می‌دهد که تخلیه ملک را بخواهد که این درخواست شرایطی لازم دارد و آن این است که حق مالک زیر سوال برود و در جای حق وی زیر سوال می‌رود که یا مستاجر دارد تخلفی می‌کند مثل تغییر شغل داده و یا اجاره بها را پرداخت نمی‌کند و تعدی و تفریط در عین مستاجره می کند و یا ملک اجاره را بدون اجازه مالک به دیگری می دهد که در این موارد حق تخلیه دارد و یا خود مالک به مالش احتیاج دارد خواه سکونت باشد برای خانواده‌اش و یا تجارت باشد برای خودش و در نهایت نیز از نظر وی نیاز به نوسازی داشته باشد

ودرانتها هرگونه سوالی درخصوص فسخ قرارداد اجاره دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر مشاوره نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *