نکاتی درخصوص رابطه نامشروع وزنا

فرق رابطه نامشروع وزنا چیست؟
رابطه نامشروع به هر نوع رابطه اعم از جنسی و غیر جنسی گفته می‌شود که زن و مرد بیگانه با یکدیگر دارند در حالیکه جرم زنا به معنای رابطه جنسی کامل میان زن و مردی است که حلقه زوجیت ای میان آنها وجود ندارد و دوم زنا هر رابطه ای به قصد لذت جنسی است که پایین تر از زنا باشد همچنین بوسیدن لمس کردن و مسائلی از این قبیل

www.instagram.com/mehdadgar

یکی از مهمترین موضوعاتی که در اسلام به آن تاکید فراوان شده است حدود روابط بین زن و مرد اعم از رابطه جنسی یا غیر جنسی است و علت تاکید اسلام جلوگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی و فردی است که ممکن است به افراد وارد شود از این رو قانون‌گذار با تکیه بر قوانین شرع و همچنین با توجه به اوضاع و احوال جامعه جرایمی را در این خصوص پیش‌بینی کرده است

مجازات رابطه نامشروع وزنا چیست؟

هر نوع رابطه خارج از حد و منافی عفت بین زن و مردی است که با هم ازدواج نکردند و به هم محرم نیستند به این رابطه رابطه نامشروع می گویند رابطه نامشروع ممکن است حتی در فضای مجازی شکل بگیرد قانونگذار آنرا با انواعی از جمله زنا و دون زنا تفکیک کرده است هر کدام مجازات مخصوص خود را دارد
رابطه نامشروع بدون زنا (پایین تر از زنا) در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعریف شده است طبق ماده اگر زن و مردی که بین آنها رابطه زن و شوهری نیز مرتکب اعمالی نامشروع و منافی عفت از قبیل بوسیدن و در آغوش کشیدن گرفتن دست یکدیگر شوند رابطه مذکور از نوع رابطه نامشروع خواهد بود زن و مرد مجرم هستند و طبق این ماده به علاقه تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود

در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از زنا ارائه شده است که به عنوان رابطه جنسی زن و مرد تعریف شده است و این رابطه حدود خاصی دارد و شامل انواع منجمله زنای با محارم است زنا در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن تبیین شده است زناعبارت است ازجماع مرد و زنی که علاقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز می باشد تبصره یک جماع با دخول اندام تناسلی مرد و اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود

مجازات انواع زنا شامل زنای محصنه یعنی اینکه زانی شرایط برقراری رابطه جنسی با همسر را دارد با زنای غیر محصنه که شرایط برقراری ارتباط جنسی زانی با همسر زانی وجود ندارد متفاوت است مجازات زنای محصنه و غیر محصن طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محسن است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد

در انتها هرگونه سوالی در خصوص بحث رابطه نامشروع و زنا و مجازات آن دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمد رضامه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *