نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک چگونه است؟

نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک چگونه است؟

دعوای الزام به تحویل ملک زمانی مطرح می گردد که ملکه مبایعه نامه به خریدار فروخته می‌شود اما فروشنده از تعهدات خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است خواهان دعوای الزام به تحویل ملک خریدار و خوانده این دعوا فروشنده است که ملک را تحویل نمی‌دهد دعوای راجع به املاک باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع است

پس از صدور رای مبنی بر الزام خوانده به تحویل ملک و قطعی شدن آن اجرایی صادر و پرونده به اجرای احکام میرود و اقدامات قانونی لازم در جهت تحویل ملک انجام می‌گیرد اگر ملک در اختیار شخص ثالثی باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری در ارتباط با امکان داشته باشد تصرف و در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک نیاز به اقدام و دادخواست دیگری نیست

اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک داشته باشد باید ظرف یک هفته به دادگاه مراجعه نماید و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه ملک به خریدار تحویل داده می شود

www.instagram.com/mehdadgar

نکات مهم در ارتباط با طرح دعوای الزام به تحویل ملک چیست؟

اگر طرفین زمان مشخصی را برای تحویل ملک مشخص کرده باشند خریدار نمی‌تواند تا قبل از موعد الزام فروشنده را به تحویل ملک به خواهد

هزینه های تحویل ملک بر عهده فروشنده است و خریدار می تواند این هزینه ها را از فروشنده مطالبه نماید

اگر در قرارداد زمان مشخصی برای تحویل ملک پیش بینی نشده باشد از بر فوری بودن تحویل ملک می باشد

اگر قبل از تحویل ملک و عیب ونقصی در ملک ایجاد شود خریدار میتواند معامله را فسخ نماید

اگر از زمان عقد قرارداد املاک تحویل ملک توسط فروشنده وجود نداشته باشد بیع باطل است

ضمانت اجرای عدم تحویل ملک در زمان مشخص توسط فروشنده مطالبه خسارات بابت تاخیر در تحویل ملک می باشد

اگر نسبت به بخشی از ملک امکان تحویل باشد و نسبت به بخش دیگر امکان تحویل نباشد قرارداد نسبت به آن قسمت که ملاک تحویل آن وجوددارد صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل است

تحویل ملک مستلزم تحویل کلیه اجزا و توابع ملک نیز می باشد

دعوای الزام به تحویل مبیع در خصوص املاک بازداشت شده قابل استماع نخواهد بود

مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول مستلزم مالکیت رسمی خواهان است و حکم تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت وی نیست و به استناد آن نمی توان اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرد

اقدام مدیون به انتقال ملک به غیر با وجود حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند مصداق معامله به قصد فرار از دین است

عدم تحویل مبیع از طرف فروشنده متصرف خارج از مصادیق تصرف عدوانی است همچنین با عدم تحویل ملک به خریدار و ادامه تصرف توسط فروشنده جرم مزاحمت و ممانعت برای تصرفات مورد ندارد

در انتها هر گونه سوالی در خصوص تحویل ملک موبایعه نامه ای دارید میتوان با وکلای مادر موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *