مراحل اعلام مفقودی چک ومراجع رسیدگی کننده به آنها کجاهستند؟

مراحل اعلام مفقودی چک ومرجع رسیدگی کننده به آنها کجاهستند؟

امروزه رایج ترین سند تجاری در میان مردم چک است و یکی از مسائلی که ممکن است در ارتباط با چک اتفاق افتد مفقود شدن آن است

مراحل اعلام مفقودی چک

قدم اول: درخواست عدم پرداخت وجه چک به بانک را بدهید
با توجه به ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر کنند یا ذینفع چک یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با اعلام اینکه چک مفقود شده به سرقت رفته یا مورد جرم واقع شده یا از طریق کلاهبرداری و جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد

قدم دوم: مراجعه به مراجع قضایی ظرف یک هفته
همانطور که گفتیم بانک برای مدت یک هفته چک را مسدود می کند و به این ترتیب صادرکننده یا ذینفع چک که دستور عدم پرداخت چک را داده است یک هفته فرصت دارد به مراجع قضایی صلاحیتدار مراجعه کند و گواهی مفقودی چک را بگیرد

قدم سوم: ارائه گواهی مربوط به مفقودی چک را به بانک ارائه دهددرغیر این صورت بعد ازمهلت یک هفته ای اگر ارائه گواهی مربوط به مفقودی به بانک داده نشود بانک ناچاراست مبلغ را به آورنده چک پرداخت کند

 

www.instagram.com/mehdadgar

مراجع قضایی صلاحیت‌دار برای اعلام مفقودی چک کجاست؟
شورای حل اختلاف: گرچک گم شده باشد اما وقوع جرمی مانند سرقت جلع و غیره محرز نباشد و مبلغ چک از ۲۰ میلیون تومان کمتر باشد باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود

دادسرا: اگرچه کی گم شده باشد و مبلغ آن از ۲۰ میلیون تومان بیشتر باشد یا وقوع جرم مانند سرقت جلب کلاهبرداری و غیره محرز باشد باید به دادسرا محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب مراجعه شود

نحوه اثبات مفقودی چک:
شهادت شهود_ گزارش پلیس_ نشر آگهی

اعلام مفقودی چک دروغ چه مجازاتی دارد؟
طبق ماده ۱۴ قانون اگر ثابت شود که دعای مفقودی یا به سرقت رفتن یا چک دروغ بوده است بسته به مبالغ کوچک به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود

اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد

اگر مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد

اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد

اگر در مورد چندکیره اتفاق افتاده باشد مجموعه مبلغ چک ها ملاک عمل خواهد بود

علاوه بر مجازات های گفته شده کسی که دستور عدم پرداخت داده باید خسارت های وارد شده و دارنده را جبران نماید

در انتها هر گونه سوالی در خصوص چک و مفقودی آن دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *