شرایط گرفتن گواهی عدم حضور در دفترخانه چگونه است؟

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی جهت انجام مقدمات تنظیم سند هر یک از طرفین چه اقداماتی می توانند انجام دهند وشرایط گرفتن عدم حضور چگونه است؟

شرایط گرفتن عدم حضور در دفتر اسناد رسمی بدان گونه است خریدار یا فروشنده دفتر خانه ای را برای انتقال باقی ثمن و انتقال سند معرفی می کند و نهایتاً در قسمت مربوطه در مبایعه نامه شماره دفترخانه و زمان انتقال سند تعیین می شود

گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی به دو دلیل صادر می شود:
اگر خریدار با باقی ثمن معامله در روز انتقال سند در دفترخانه مزبور حاضر نشود و فروشنده با مدارک لازم در دفترخانه حضور داشته باشد

اگر فروشنده با مدارک جهت انتقال سند در دفترخانه حضور نیابد و خریدار باباقی ثمن درهمان روز در دفترخانه حاضر شود

www.instagram.com/mehdadgar
برای گرفتن گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی باید حتماً قبل از تنظیم مبایعه نامه هماهنگی های لازم صورت گیرد چرا که برخی از دفترخانه‌ها از صدور گواهی عدم حضور امتناع می کنند باید توجه داشت که صدور این گواهی از طرف دفترخانه الزامی نیست بنابراین حتماً با دفترخانه اسناد رسمی باید هماهنگ گردد که اقدام به صدور این گواهی نمایند

همچنین هر کدام از طرفین که خواهان این گواهی باشد باید با مدارک لازم از صبح روز قید شده در مبایعه نامه تا پایان ساعت اداری همان روز در دفترخانه حضور داشته باشد تا بتواند گواهی را پس از اتمام روز کاری دریافت نمایند
.
در انتهاهر گونه سوالی در خصوص تنظیم سند رسمی و عدم حضور هر یک از طرفین دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *