جرم فریب در ازدواج و تدلیس در نکاح چیست؟

جرم فریب در ازدواج و تدلیس در نکاح چیست؟

زمانی که صیغه عقد بین خانم و آقای جاری می شود در واقع قراردادی بین این دو نفر شکل گرفته است که یکسری مسئولیت ها برای هر دو نفر دارد که در صورت رسیدگی نکردن به این وظایف و مسئولیت‌ها طرف دیگر می‌تواند عقد را بر هم زند

www.instagram.com/mehdadgar

فریب در ازدواج:
در حالت عادی خانم ها تحت شرایط خاصی می توانند اقدام به جدایی کنند آقا حق طلاق را به طور قانونی دارد و در صورت پرداخت حقوق مالی و خانم مانند مهریه نفقه و اجرت المثل می‌تواند ایشان را طلاق دهد ولی اگر خانم قصد جدایی بعد از ادرار داشته باشد باید یا حق طلاق را از آقا در زمان عقد بگیرد یکی از شروط دوازده گانه از را دارا باشد یعنی آقا باید اعتیاد آسیب زننده داشته باشد به مدت شش ماه نفقه پرداخت نکند بیماری جسمی و روحی غیرقابل درمان داشته باشد به مدت ۵ سال یا بیشتر محکوم به زندان شود و غیره…

ولی حالتی پیش می آید که خانم آقا با دروغ گفتن به همدیگر یا نگفتن یه سری حقایق بعد از تعهد به مشکل برمی‌خورند برای مثال خانم در زندگی واقعی بیکار است و یا شغل عادی دارد و همسر آینده خود می‌گوید دکتر هستند در این صورت آقا می تواند به خاطر فریب در ازدواج نکاح را فسخ کند

مجازات فریب در ازدواج چیست؟
در صورتی که خانم و آقای در زمان عقد دچارفریب در عقد شده باشند می‌تواند مجازات کیفری و حقوقی برای طرف مقابل در نظر بگیرند

مجازات حقوقی :به این صورت است که با اثبات دروغ همسر خود درباره سلامت یا شغل یا موارد دیگر به دادگاه مراجعه و تقاضای فسخ نکاح را می کند

مجازات کیفری: به این شکل است که با هم باید دروغ را اثبات کنند و تقاضای پرداخت جریمه نقدی داشته باشند و همچنین دادگاه برای مجازات فریب در ازدواج به شش ماه تا دو سال زندان در نظر می‌گیرد

اثبات مهریه و فریب در ازدواج:
درصورتی که خانم قبل از نزدیکی درخواست فسخ نکاح کند مهریه به ایشان تعلق نمی گیرد و چنانچه در زمان نزدیکی به دلیل عنن بودن آقا عدم توانایی برقراری رابطه جنسی درخواست فسخ نکاح کند مهریه ایشان نصف می‌شود

در شرایطی خانم آقا را فریب دهد و بعد از نزدیکی متوجه و از حق فسخ نکاح خود استفاده نکند باید تمام مهریه را پرداخت کند و زمانی که این حق استفاده کند نیاز به پرداخت مهریه نیست حتی زمانی که بخشی از مهریه را پرداخت کرده میتواند آن را پس بگیرد

برخی ازمواردی که موجب فسخ نکاح میشود :

ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی: جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمری و ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

خصاء
عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد
مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه که قادر به عمل زناشویی نباشد

ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی: ویدیو برزیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود یا فریب در ازدواج تلقی می شود

قرن -جذام -برص- افضا ء -زمین گیری_نابینایی ازهردوچشم

ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی: جنون وعنن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی قید شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مزبور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد

در انتها هرگونه سوالی در خصوص فریب در ازدواج و یا تدلیس در نکاح دارید می‌توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضامه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *