تعریف ممنوع الخروجی وشرایط ممنوع الخروج کردن افراد چیست؟

تعریف ممنوع الخروجی وشرایط ممنوع الخروج کردن افراد چیست؟

جلوگیری از خروج فرد از کشور یا ممنوع خروجی اقدامی است که از سوی طلبکاران و اشخاص و یا نهادهای عمومی و دولتی و وابسته به حاکمیت برای اینکه هم به مخاطب فشار وارد کنند برای پرداخت بدهی و انجام تعهد و هم وسیله ای جهت جلوگیری از فرارو از دسترس خارج شدن فرد بدهکار یا متهم، عمل شوهر در جلوگیری از خروج زن از کشور هرچند که به غلط و دبستان عامیانه ممنوع‌الخروجی نامیده می‌شود ولی در واقع انصراف از اجازه خروج است که قبلاً به زن داده شده است البته به چند دلیل ممکن است افراد ممنوع الخروج شوند یکی به دستور مراجع و نهادهای قضایی یعنی به جهت وجود بدهی از سوی نهادهای اجرایی مانند اداره اجرای ثبت و یا به جهت وجود سوابق سود در نهاد های امنیتی و اطلاعاتی ممنوع خروجی در فرضی که به دستور مراجع حقوقی و قضایی انجام شود ممکن است در مرحله رسیدگی و درجریان دادرسی به منظور دسترسی به متهم باشد و یا به عنوان نوعی مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری

www.instagram.com/mehdadgar

لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ۶ ماه قابل تمدید است در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود مغزی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند

تعدادی ازموارد ممنوع الخروجی:

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورت وقوع جرم تا قبل از اثبات مجرمیت متهم تا هنگامی که متهم دسترسی حاصل نشده است بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم دستور ممنوع الخروج متهم را صادر کند

بند ث ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورت وقوع جرم و در اثبات مجرمیت متهم بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دسته های زیر است برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد

۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورت وقوع جرم در مرحله اجرای خودرو اقدام قاضی اجرای احکام کیفری منتها به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فراروی از کشور باشد می‌تواند دستور من خروج او را صادر کند

البته طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اخذ تصمیم و ممنوعیت خروج از کشور مراتب را به دادستان کل کشور ارسال نمایند و از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد

دادستان کل کشور در مورد انقضای مدت قانونی ممنوع خروجی از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام می کند

ماده ۱۷ قانون گذرنامه:
در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین انجام تعهدات ارزی دولت می تواند صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها:
در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طریق بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل بانک مرکزی ایران اجازه داره از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوع خروجی شود

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است و موجب ارسال می گردد دادگاه رسیدگی کننده به احساسم صدور حکم با توجه به میزان بدهی نوع تصویر تعداد و تکرار آن به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمله آنها می‌توان مأموریت خروج از کشور اشاره نمود

۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم:
در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن را از ۱۰ میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی و مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کس را نمی باشد و مربوط به دوره مدیریت آنها بوده وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آن جلوگیری کند

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا:
به کارگرانی که به دلیل عدم معرفی مالی و عدم دسترسی به اموال به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود

برابر قوانین کیفری:
اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی است هم مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده‌اند ممنوع خروج اند

در قانون گذرنامه:
مکانیک با صدور اجراییه از سوی واحدهای اجرای ثبت اسناد اجرای احکام دادگاه مواجه شوند و احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند شد

اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که در ولایت یا قیومیت باشند در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند

مشمولان وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند

زنان شوهردار و لوکرارا از۱۸سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف از نظر خود را اعم از قبول درخواست رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد

در رابطه با مهریه نیز می‌توان ممنوع خروجی مرد را گرفت که در این مورد مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می‌شود ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد

در انتها هرگونه سوالی در خصوص ممنوع الخروج کردن افراد دارید می توانید وکلا در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *