مراحل صدور حکم رشد چگونه است ؟

چگونگی صدور حکم رشد:
هر یک از افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ محجور محسوب می گردند و تصرف در اموال خود ممنوع می باشند در واقع محجور کسی است که صاحب حق می باشد اما توانایی استفاده از حق خود را ندارد
برای اینکه صغیر از حجرخارج شود رسیدن به سن بلوغ شرط نیست بلکه باید رشد اونیز ثابت شود بنابراین برای اینکه یک صغیر از حجرخارج شود و محجور محسوب نشود می بایست بلوغ و رشد و احراز گردد رشد به معنی این است که شخص توانایی استفاده و اداره اموال خود را به نحو عقلانی داشته باشد و از اموال خود به طرز صحیح بهره برداری نماید

www.instagram.com/mehdadgar

سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می باشد با توجه به مواد قانون می‌توان اینگونه بیان نمود که صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی مثل شهادت دادن و غیره می‌تواند به طور مستقل عمل نماید اما در امور مالی باید رشد و احراز گردد بنابراین در رویه دادگاه وسایر محاکمه ادارات رسیدن به سن ۱۸ سالگی را سن رشد می دانند و افراد زیر ۱۸ سال سن داشته باشند و رشید محسوب می‌شوند

مراحل صدور حکم روشد کدامند؟
متقاضی حکم رشد برای اینکه از دادگاه محل اقامت خود اداره امور سرپرستی حکم‌رشد بگیرد باید دستور کپی از صفحه اول شناسنامه خود را ضمیمه دادخواست می‌نماید که به طرفیت دادستان تقدیم دادگاه می‌نماید دادستان می‌تواند پرونده را به دادرس خودیا هریک ازقضاتارجاع نماید پرونده بعد از ثبت کل به نظر رئیس یا دادرس شعبه که پرونده از طرف رئیس حوزه قضایی به اجرا شده رسیدگی و بعد از ثبت شعبه با تعیین وقت نزدیک از خواهان جهت رسیدگی دعوت به عمل می آید

قاضی دادگاه می‌تواند در اولین روز تقدیم دادخواست خواهان را به پزشکی قانونی جهت اظهار‌نظر مبنی بر معرفی نماید خواهان معرفی نامه را از دادگاه پزشکی قانونی برده و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی گواهی مربوطه را به دادگاه تحویل می‌دهد در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل جلسه می‌دهد و قاضی با پرسش سوالات سعی در احراز رشد یا عدم احراز رشد خواهان می‌کند اگر رشد خواهان احرازشود رای به رشد خواهند و در صورت عدم احراز رد دادخواست رشد صادرمیشود

 

نمونه ای از سوالات قاضی :

 

چک چیست؟

تفاوت کارت ملی وکارت هوشمند چیست؟

برای خرید مثلا ماشین پژو چه باید کرد؟

قیمت ملک تقریبی درنقاط مختلف تهران؟

اگر مقداری پول داشته باشی چگونه خرج میکنی؟

وغیره…

 

درانتها هر گونه سوال در خصوص گرفتن حکم رشد دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *