موارد بطلان رای داوری چیست؟

موارد بطلان رای داوری چیست؟

پس از ابلاغ رای داوری هریک از طرفین ظرف بیست روز پس از ابلاغ و نیز اشخاصی که خود یا نماینده قانونی آنها جزو طرفین داوری نبودند (شخص ثالث )می‌توانند نسبت به رای صادره اعتراض و تقاضای بطلان آن را کنند

قانونگذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۷ مورد را پیش بینی کرده است به این معنا که اگر مورد دیگری نیز برای بطلان رای داوری وجود داشته باشد نتوان با استناد آن درخواست کرد و موارد مندرج در ماده مرقوم حصری باشد

به طور مثال اگر جلسه صدور حکم به اطلاع یکی از داوران رسیده باشد و رای بدوی حضور او صادر شده باشد می تواند یکی از موارد بطلان رای داوری قرار گیرد

www.instagram.com/mehdadgar

موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون یادشده عبارتند از:

۱_ در صورتی که داور مخالف با قوانین موجد باشد در شناسایی قوانین موجد حق عقیده بر این است که قوانین ماهوی را شامل می شود هرچند که نظر مخالف نیز وجود دارد چرا که امکان دارد قانون ماهوی وجود داشته باشد که موجدحق طبق این شود به طور مثال ماده یک قانون مدنی بیان می دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و غیره پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و دستور انتشار آن را می‌دهد ظهور در قانون ماهوی دارد ولی نمی‌توان آن را موجد حق دانست از موارد قوانین موجد حق آن است که اگر بین وراث در ارتباط با تقسیم ترکه اختلاف حاصل شد به داور مراجعه کردن رای داور نمی‌تواند دلالت بر محرومیت یکی از وراثت از ارث باشد

۲_ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است داور حق دارد در خصوص موضوعی که مورد اختلاف است و به اوارجاع شده است رسیدگی و صدور حکم کند در غیر اینصورت می‌تواند یکی از موجبات بطلان رای خود را فراهم کند

۳_ داور خارج از حدود اختیارات خود را ی صادر کرده باشد به طور مثال اگر داور اختیار صلح نداشته ولیکن مبادرت به صلح و سازش طرفین کند و از این حیث قابلیت ابطال را دارد

۴_ رای داور پس ازانقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد داور وظیفه دارد رای خود را در مهلت سه ماهه قانونی یا مورد توافق طرفین صادر کند همچنین برای ابلاغ آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و هر طریق دیگری که توافق شده است تسلیم کند رویه حال حاضر محاکم نیز بر این پایه استوار است که اگر رای در مهلت صادرولیکن خارج از مهلت جهت ابلاغ تسلیم شد در صورت درخواست هر یک از طرفین باطل خواهد شد مگر اینکه طرفین را ی  را پذیرفته باشند

۵_ رای داور با آنچه در دفتر املاک و بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد
به طور مثال اگر سند مالکیت ملکی به نام یکی از طرفین در دفتر اسناد رسمی و در دفتر املاک ثبت شده باشد داور نمی تواند رای عدم مالکیت وی صادر کند

۶_ رای به وسیله داوران صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند این بند از ماده ۴۸۹ ناظر به مواردی است که داور دارای ممنوعیت داوری بوده یا با توافق طرفین عزل  یا قبلا استعفا داده و داوری وی مورد پذیرش حتی یکی از طرفین قرار نگرفته باشد

۷_ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد

در انتها هرگونه سوالی در خصوص بطلان رای داوری دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *