طلاق توافقی و شرایط مطالبه مهریه در آن چیست؟

طلاق توافقی و شرایط مطالبه مهریه در آن چیست؟

درطلاق توافقی آن چنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر جدایی مسائل مالی و غیرمالی مرتبط با ایام زناشویی توافق دارند کما اینکه اگر توافق در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سرانجام نخواهد رسید مهم‌ترین موضوع در طلاق توافقی مطالبه مهریه در طلاق توافقی است

زوجین باید در مورد مهریه به توافق کامل رسیده باشند در مورد هر آنچه آنها به تفاهم رسیده باشند رای دادگاه بر مبنای آن صادر می شود لذا اینکه زوج بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد یا تمام آن را دریافت کند یا زوجین به شرایط برداشتی بین خودشان توافق کرده‌اند گواهی عدم امکان سازش ذکر می‌شود و بدیهی است که در صورت نپرداختن آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود دارد

www.instagram.com/mehdadgar

رجوع پس از طلاق توافقی چگونه است؟

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در سه ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت بازگردد اما طلاق‌های توافقی از نوع خلعی است یعنی اینکه زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را ولو اندک به زوج می بخشد

در اینجا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفترخانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می‌کند و تقاضای رجوع می‌کنند پس از رجوع به مابذل طلاق به ماهیت خود که رجعی بوده است باز می‌گردد و در این صورت مرد نیز می‌تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری بازگردند

شرایط گرفتن مهریه بعد ازطلاق توافقی چیست؟

اگر از بابت طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه میتواند در صورت عدم وصول آنها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در موارد توافق شد مهریه را پرداخت نکند زن می‌تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق حق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ میگی قبلی نمی گردد

بر طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صرفاً تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می‌کند و برای مازاد بر آن زوجه می بایستی اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند

درانتها هر گونه سوالی در خصوص بحث مهریه در طلاق توافقی دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضامه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *