.

فروش مال غیر چیست وچه مجازاتی دارد؟

فروش مال غیر چیست وچه مجازاتی دارد؟
فروش مال غیریکی ازاشکال متقلبانه تجاوز وتعدی به اموال دیگری وحق مالکیت مربوط به آن تلقی میشود

www.instagram.com/mehdadgar

تعریف حقوقی فروش مال غیر:
نقل وانتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگریست ودراین صورت شخص جرم مرتکب شده است
به واقع جرم انتقال وفروش مال دیگری یکی ازاشکال خاص عمل کلاهبرداریست

دلایل اثبات جرم فروش مال غیر چیست؟
دراین جرم ضرروزیان شرط به وقوع پیوستن جرم محسوب می شود

مجازات فروش مال غیرچیست؟
ماده یک قانون مجازات درارتباط با انتقال وفروش مال غیرمصوب پنجم فروردین ۱۳۰۸این چنین بیان میکند:
کسی که مال غیر راباعلم به این که مال غیر است به دیگری انتقال دهند مرتکب جرم کلاهبرداری شده است
مجازات آن شامل حبس ازیک تا هفت سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده وردمال به مالکش است واگرمرتکب جرم ازکارکنان دولت باشد به انفصال دائم ازخدمات دولتی نیز محکوم میشود

درانتها هرگونه سوالی درخصوص فروش مال غیر ومجازات آن دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *