.

نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر از جانب مالک چگونه است؟

نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر از جانب مالک چگونه است؟
از قرارداد های رایج که امروزه بسیار کاربرد دارد قرارداد اجاره است اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و در ازای استفاده آن اجاره بها به موجر پرداخت میکند مستاجر و موجر به موجب عقد اجاره در قبال هم تعهدات و وظایفی دارند ممکن از موجر یا مستاجر به تعهدات خویش عمل نکند اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نکند قانونگذار راهکاری برای این موضوع ارائه داده است که می‌توان به تخلیه مستاجر از ملک اشاره کرد

www.instagram.com/mehdadgar

حکم تخلیه مستاجر چگونه است؟
مالک می تواند دستور تخلیه ملک خود را که در تصرف مستاجر است از مراجع قضایی در صورت وجود شرایطی خواستار شود

موارد حکم تخلیه مستاجر عبارتند از:

اگر مستاجر به مدت سه ماه اجاره بها را پرداخت نکند

در صورتی که در قرارداد اجاره شرط عدم انتقال به غیر شده باشد و مستاجر ملک را به دیگری انتقال بدهد

عقد اجاره دارای مدت محدود است با انقضای مدت اگر قرارداد تمدید نشود مستاجر موظف به تخلیه ملک است اگر مستاجر ملک را تخلیه نکند مالک می‌تواند دستور حکم تخلیه مستاجر را بگیرد

مستاجر از ملک استفاده غیر مشروط کرده باشد

نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر چگونه است؟
موج باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند و تقاضای دستور تخلیه را بدهد زمانی که حکم تخلیه صادر شود ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی و اعتراض وجود دارد اگر این مهلت تجدیدنظر تمام شود و حکم به نفع مالک صادر گردد مالک تقاضای صدور اجرائیه می کند و پس از صدور اجراییه ۱۰ روز مهلت اعتراض داده می‌شود چنانچه اعتراضی صورت نگیرد تخلیه ملک توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل صورت می‌گیرد

نکته مهم: این پروسه برای قراردادهای اجاره غیر رسمی که در دفترخانه اسناد رسمی نوشته نشده‌اند در صورتی امکان پذیر است که دو نفر قرارداد اجرا را به عنوان شاهد امضا کرده باشند

در انتها هرگونه سوالی در خصوص بحث مالک و مستاجر و تخلیه ملک از جانب مالک دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی و محمدرضامه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *