خلع ید چیست؟

خلع ید چیست؟

یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیر منقول خانه زمین باغ است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد در مفهوم ساده دعوای خلع یدهنگامی مطرح می گردد که شخصی به طور غیر قانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرفان خارج کند ماده ۳۰۸ قانون مدنی (غصب استیلا بر حق غیر است به نحوعدوان)’
واژه خلع ید در قانون مدنی ذکر نشده اما این ماده خلع ید را تصرف غاصبان معرفی می‌کند که در واقع همان خلع ید است.

www.instagram.com/mehdadgar

خلع ید چیست ؟ - موسسهحقوقی محمدرضا مه دادگر
خلع ید

سه شرط لازم برای طرح دعوای خلع ید چیست؟

* مالک بودن خواهان ارائه سند رسمی مالک الزامی است اعم ازسند ثبتی یا دادنامه دادگاه مبنی برمالک بودن خواهان
* تصرف خوانده
* غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف(غصبی)

رسیدگی به دعوای خلع ید در دادگاه چگونه است؟

دعوای خلع ید دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه است و چون مربوط به مال غیر منقول میباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست حتی اگر تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشددادگاه صالح به رسیدگی است که در محل مال غیر منقول وجود دارد یک سری دعوی هم مرتبط با این دعوا است مثل قلع و قم اجرت المثل و مطالبه خسارت که هم مالی هستند و باید تقویم (ارزش گذاری) شوند هرچند خواهان آن را علی الحساب ارزشگذاری کرده باشد بدین ترتیب هزینه دادرسی هریک از این دعاوی جداگانه محاسبه و گرفته میشود

اجرای حکم خلع ید چگونه است؟

با صدور حکم قطعی در دعوی خلع ید و ابلاغ آن به خواهان وی باید اجرای آن را از بخش اجرای احکام مدنی درخواست کند و اجراییه صادر شود سپس مأمور اجرا یا دادورز اقدام عملیات اجرایی می‌کند بنابراین نحوه اجرای احکام خلع ید همانند سایر احکام مدنی است. https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22533

در انتها هر گونه سوالی در خصوص بحث خلع ید دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77724264 و 77723606 تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgat

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *