تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی به چه صورت است؟

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی به چه صورت است؟

گفتیم که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به تعریف این دعاوی نپرداخته و ضابطه خاصی نیز برای تفکیک آنها مشخص نکرده اما در تعدادی از مواد، مصادیقی از این دعاوی را بازگو کرده است. برای شناخت دعاوی مالی از غیرمالی طرقی پیشنهاد شده است؛ بر این اساس، در صورتی که حق مورد دعوا یا خواسته، مالی بوده یا خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود و در غیر این صورت، غیرمالی است. از سوی دیگر باید به نتیجه حاصل از دعوا نیز توجه کرد؛ در صورتی که نتیجه حاصل از دعوا، مال یا حق مالی باشد، دعوا مالی است و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب خواهد شد.

www.instagram.com/mehdadgar
مصادیقی از دعاوی مالی

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، ساختمان و …
ابطال سند مالکیت
استرداد ثمن
استرداد مبیع
الزام به تحویل مبیع
مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
خلع ید
فک رهن
الزام به ایفای تعهد راجع به معاملات و قراردادها
اخذ به شفعه و حق فسخ در صورتی که موضوع معامله مال باشد
مطالبه وجه چک، سفته، برات و اسناد عادی
مطالبه خسارت تاخیر تادیه
اثبات مالکیت
دعوای افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
استرداد لاشه چک، سفته و برات
دعوای مطالبه طلب
مطالبه اشیایی که دارای بهای معین است
تقسیم ترکه
الزام به فروش ترکه
مطالبه سهم الارث به طرفیت احد از وراث و یا فرد ثالثی که سهم الارث خواهان نزد اوست.
استرداد شیربها
مطالبه نفقه معوقه
استرداد جهیزیه
مطالبه مهریه
مطالبه نفقه ایام عده
تعیین نفقه آینده
افزایش نفقه
مطالبه سرقفلی
مطالبه اجرت المثل
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
مطالبه اجور معوقه
و …

مصادیقی از دعاوی غیر مالی

دعوای افراز تقسیم و فروش مال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالکیت
بطلان تقسیم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت
ابطال سند وکالتنامه
استرداد اسناد و مدارک غیر مالی و اشیایی که بهای معین ندارند
ابطال رای داور
بطلان تعهدات در صورتی که موضوع تعهد مال نباشد
دعوای تولیت
دعوای اعاده اعتبار ورشکسته
دعوای ورشکستگی
اعسار
دعوای تصرف عدوانی
دعوای رفع مزاحمت
دعوای ممانعت از حق
نصب قیم
عزل قیم
نصب امین برای غایب مفقود الاثر
ضم امین
صدور حکم موت فرضی
مهروموم ترکه
تحریر ترکه
درخواست برداشتن مهروموم
درخواست تصفیه ترکه
بطلان تقسیم ترکه
صدور حکم حجر
تعیین تاریخ حجر
اخراج ثلث از ماترک
الزام به فروش ترکه
سلب حضانت از ابوین
گواهی رشد
تقسیم ترکه (مگر در صورت عدم اختلاف در مالکیت)
انحصار وراثت
تنفیذ وصیت نامه
ازدواج مجدد
الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج
الزام به ثبت واقعه طلاق
صدور حکم طلاق
گواهی عدم امکان سازش
الزام به تمکین
حضانت
اجازه ملاقات با فرزند مشترک
الزام به ثبت واقعه رجوع
انکار زوجیت
تجویز انتقال منافع مورد اجاره
تخلیه
دعوای عُسْر و حَرَج
الزام به تعمیرات اساسی مورد اجاره
بطلان اجاره
تعدیل اجاره بها
اثبات نسب
ابطال شناسنامه
دعوای ابوت
دعوای بنوت
تغییر نام
تغییر جنسیت
تصحیح شناسنامه
اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت
تعدیل مهریه
و …

درانتها هرگونه سوالی درخصوص هریک ازدعاوی مالی وغیرمالی دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگرتماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *