.

نفقه ونفقه معوقه چیست؟

نفقه ونفقه معوقه چیست؟

برطبق ماده۱۱۰۶قانون مدنی درعقد دائم نفقه زن برعهده شوهراست

برطبق ماده ۱۱۰۷قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن می باشد مثل مسکن،پوشا،خوراک،اثاثیه،وهزینه های درمانی وغیره …

www.instagram.com/mehdadgar

یکی از مهم ترین ویژگی های نفقه زوجه آن است که علاوه بر اینکه زن می تواند نفقه حال حاضر خود را
مطالبه نماید ، مطالبه نفقه معوقه یا ایام گذشته زن نیز امکان پذیر است . نفقه معوقه زن به نفقه ای گفته می شود که در گذشته به زن تعلق می گرفته است ؛ اما مرد علیرغم وجود شرایط پرداخت نفقه به زن همچون تمکین از سوی زن ، آن را نپرداخته است . این ویژگی خاص نفقه زوجه است . بنابراین ، در خصوص نفقه فرزندان چنین امکانی پیش بینی نشده است .
اما نکته مهمی که در خصوص مطالبه نفقه معوقه زوجه وجود دارد ، آن است که بر اساس قانون مدنی ، دریافت نفقه معوقه زوجه تنها به شیوه حقوقی امکان پذیر است . یعنی اینکه زن به دلیل اینکه در گذشته نفقه دریافت نکرده است ، نمی تواند از شوهرش به جرم ترک انفاق شکایت کیفری کند ؛ چرا که شکایت ترک انفاق صرفا در خصوص نفقه حال حاضر یا نفقه جاریه امکان پذیر است . برای آشنایی بیشتر با نفقه جاریه زن و شکایت کیفری از جرم ترک انفاق کلیک کنید .

دادخواست مطالبه نفقه معوقه زوجه چگونه است؟

بر اساس قانون و رویه قضایی ، برای اینکه زن بتواند نفقه ایام گذشته خود را مطالبه نماید ، نخست باید دادخواستی به طرفیت شوهر مبنی بر مطالبه نفقه ایام گذشته خود یا نفقه معوقه خود تنظیم نماید . مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه معوقه زوجه ، بر اساس قانون حمایت خانواده ، دادگاه خانواده می باشد . البته ذکر این نکته ضروری است که دادگاه خانواده در صورتی که نفقه معوقه زوجه بیشتر از بیست میلیون تومان باشد ، صلاحیت رسیدگی دارد ؛ در غیر این صورت ، باید نخست از طریق شوراهای حل اختلاف اقدام نمود .
علاوه بر این ، اگر در تهران یا مراکز استان ها سکونت دارید ، برای تنظیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه زوجه در دادگاه خانواده ، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و اگر در شهرستان هایی سکونت دارید که این دفاتر هنوز تاسیس نشده اند ، دادخواست به خود دادگاه تقدیم می شود

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث نفقه دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگرتماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *