خلع ید چیست ؟

خلع ید چیست ؟

خلع ید :

پایان دادن به تصرفات غیر قانونی و غاصبانه متصرف ملک را به موجب قانون و با حکم دادگاه را خلع ید گویند و مالک می تواند خلع ید متصرف غاصب را از ملک خود و با تقدیم دادخواست ، از دادگاه تقاضا نماید .

 

فرض های مختلف دعوای خلع ید :

1 – خلع ید غاصبی که هیچگونه مالکیتی در ملک ندارد :
در مواردی که غاصب به طور غیر قانونی و غیر مجاز ملک را تصرف نموده باشد ، مالک می تواند برای خلع ید غاصب ، دادخواست خود را مطرح نماید ، که در نهایت غاصب از ملک خلع ید می شود .
2 – خلع ید از املاک مشاعی :
املاک موروثی که چند نفر ورثه در آن شریک هستند و یا املاکی که چند شریک در آن مالک هستند و یکی از ورثه و یا یکی از شرکاء ملک را متصرف نموده باشد ، هریک از ورثه و یا شریک به تنهایی و یا به همراه سایر ورثه و یا شرکاء می تواند علیه متصرف دادخواست خلع ید مطرح نمایند و پس از رسیدگی و صدور حکم خلع ید ، در مرحله اجرا از تمام ملک خلع ید خواهد شد ولیکن ملک به تصرف خواهان خلع ید (محکوم له) ، داده نخواهد شد .
تهیه و تنظیم متن دادخواست
خلع ید چیست؟ - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
خلع ید چیست ؟

خلع ید :

.برای تهیه و تنظیم متن دادخواست و یا اعطای وکالت میتوان به وکیل دادگستری مراجعه نمود و در غیر اینصورت به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میشود

مرجع ثبت دادخواست :

برای ثبت دادخواست می بایست با به همراه داشتن اصل کارت ملی و اصول مستندات و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه های ثبت دادخواست و دادرسی ، به دفاتر خدمات الکترنیکی قضایی مراجعه نمود و دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از دریافت هزینه و ثبت دادخواست ، آن را به دادگاهی که صالح به رسیدگی است ، ارسال می نماید ، دعوی خلع ید دعوی مالی محسوب بوده و هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای توسط دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی محاسبه می گردد.https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22533

درنهایت هرگونه سوالی درخصوص خلع ید دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77724264 و 77723606 تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *