.

خلع ید چیست ؟

خلع ید چیست ؟

خلع ید : پایان دادن به تصرفات غیر قانونی و غاصبانه متصرف ملک را به موجب قانون و با حکم دادگاه را خلع ید گویند و مالک می تواند خلع ید متصرف غاصب را از ملک خود و با تقدیم دادخواست ، از دادگاه تقاضا نماید .

www.instagram.com/mehdadgar

فرض های مختلف دعوای خلع ید :
1 – خلع ید غاصبی که هیچگونه مالکیتی در ملک ندارد : در مواردی که غاصب به طور غیر قانونی و غیر مجاز ملک را تصرف نموده باشد ، مالک می تواند برای خلع ید غاصب ، دادخواست خود را مطرح نماید ، که در نهایت غاصب از ملک خلع ید می شود .
2 – خلع ید از املاک مشاعی : املاک موروثی که چند نفر ورثه در آن شریک هستند و یا املاکی که چند شریک در آن مالک هستند و یکی از ورثه و یا یکی از شرکاء ملک را متصرف نموده باشد ، هریک از ورثه و یا شریک به تنهایی و یا به همراه سایر ورثه و یا شرکاء می تواند علیه متصرف دادخواست خلع ید مطرح نمایند و پس از رسیدگی و صدور حکم خلع ید ، در مرحله اجرا از تمام ملک خلع ید خواهد شد ولیکن ملک به تصرف خواهان خلع ید (محکوم له) ، داده نخواهد شد .
تهیه و تنظیم متن دادخواست
خلع ید :

برای تهیه و تنظیم متن دادخواست و یا اعطای وکالت میتوان به وکیل دادگستری مراجعه نمود و در غیر اینصورت به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میشود .
مرجع ثبت دادخواست : برای ثبت دادخواست می بایست با به همراه داشتن اصل کارت ملی و اصول مستندات و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه های ثبت دادخواست و دادرسی ، به دفاتر خدمات الکترنیکی قضایی مراجعه نمود و دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از دریافت هزینه و ثبت دادخواست ، آن را به دادگاهی که صالح به رسیدگی است ، ارسال می نماید ، دعوی خلع ید دعوی مالی محسوب بوده و هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای توسط دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی محاسبه می گردد

درنهایت هرگونه سوالی درخصوص خلع ید دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگرتماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *