.

حذف نام همسر از شناسنامه یکی از مواردی است که پس از طلاق و متارکه زوجین خواهان آن هستند.

حذف نام همسر از شناسنامه یکی از مواردی است که پس از طلاق و متارکه خواهان آن هستند.

www.instagram.com/mehdafgar

این موضوع می تواند به این خاطر باشد که این افراد بعد از طلاق، زمانی که نگاهشان به شناسنامه ی خودشان می افتد، خاطره ی دوران تلخ جدایی برایشان تداعی شده و این زمان است که درصدد بر می آیند که نام همسرشان را از شناسنامه ی خود پاک نمایند. ما در مقاله ی زیر به بررسی حذف نام همسر از شناسنامه می پردازیم.

حذف نام همسر از شناسنامه ی مرد

حذف نام همسر از شناسنامه ی مرد تنها به ازدواج مجدد مرد و ثبت کردن مشخصات زن دوم در شناسنامه است. حسن این کار می تواند این باشد که زن دوم از ازدواج قبلی همسر خود مطلع می گردد.
از طرف دیگر حذف نام همسر از شناسنامه ی زوجین، علاوه بر کاهش یافتن بار روانی موجود، باعث ارائه ی ساده تر شناسنامه در مکان های مختلف می شود. چرا که این موارد جزء مسائل خصوصی افراد بوده و علتی ندارد که همه از این موضوع باخبر باشند.
پس از ثبت ازدواج دوم، مرد با داشتن عقدنامه ی جدید و مدارک شناسایی می تواند به یکی از دفاتر پیشخوان دولت رفته و اقدام به حذف نام همسر از شناسنامه ی مرد کند. گفتنی است این حکم بر فرض باکره نبودن زن بعد از طلاق نیز جاری می باشد.
چنانچه زن بعد از طلاق، باکره باشد، هر کدام از زوجین می توانند با ارائه ی مدارک لازم مانند گواهی پزشکی قانونی، اقدام به حذف نام همسر از شناسنامه نمایند.
گفتنی است در صیغه ( ازدواج موقت) لزوما در شناسنامه، مشخصات زوجین ثبت نمی شود، اما مشخصات فرزندان تازه متولد شده ی حاصل از ازدواج، در شناسنامه ی زن و مرد قید می گردد و راهی برای ثبت نکردن آن وجود ندارد.

حذف نام همسر از شناسنامه ی زن

طبق قانون، حذف نام همسر از شناسنامه ی زن تنها در حالتی امکان پذیر است که طلاق در زمان عقد انجام شده و زن بعد از طلاق باکره باشد.
بنابراین خانم هایی که ازدواج دوم یا سوم دارند یا اشخاصی که ازدواج اولشان است ولی باکره نیستند نمی توانند از این قانون استفاده نمایند.
در رابطه با حذف نام مرد یا زنی که فوت کرده است، باید گفت: چنانچه همسر فوت نماید، فرد می تواند به اداره ی ثبت احوال رفته و اقدام به حذف نام همسری که فوت کرده است نماید.
گفتنی است در کلیه موارد بالا، شناسنامه ی جدیدی صادر می گردد و نام المثنی به روی آن درج نمی گردد.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص تعویض شناسنامه بعد ازواقعه طلاق دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *