.

درصورت عدم حضور وراث برای تقسیم ترکه چه اقداماتی لازم است؟

عدم همکاری وراث در تقسیم ارث

در مورد عدم همکاری وراث در تقسیم ارث چند مورد مطرح است که دچار اخلال در تقسیم ارث میشود در ادامه مطلب به بررسی این موارد می پردازیم. عدم همکاری وراث در تقسیم ارث هنگامی که یکی از ورثه خواهان مطالبه ارث می باشد اما وراث دیگر راضی به این کار نباشند. در این مورد خواهان باید با در دست داشتن گواهی فوت موروث و گواهی انحصار وراثت، دادخواستی با عنوان تقسیم ترکه [تقسیم اموال باقی مانده از متوفی] علیه سایر ورثه به دلیل عدم همکاری وراث در تقسیم ارث طرح کند.

www.instagram.com/mehdadgar

عدم همکاری وراث در انحصار وراثت
برای دریافت گواهی انحصار وراثت، کافیست فقط یک نفر از وراث با همراه داشتن کپی شناسنامه خود و وراث دیگر برای دریافت گواهی،حاضر شود.

اگر چنانچه وراث از دادن مدارک لازم امتناع کنند می توانید از ثبت احوال تقاضای استعلام کنید.

پس از صدور گواهی، باید دادخواست تقسیم ترکه بدهید.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید، میتوانید به مطلب اعتراض به گواهی انحصار وراثت مراجعه نمایید.

عدم همکاری یکی از وراث
چنانچه یکی از وراث در تقسیم ارث رضایت ندهد و همکاری نکند تقسیم یا به تراضی انجام میشود یا به اجبار، که در این حالت تقسیم ماترک از طریق دادگاه انجام میشود و با مراجعه به دادگاه و درخواست ماترک این کار انجام میشود.

عدم همکاری یکی از وراث در تقسیم ارث
در این مورد عدم همکاری یکی وراث در تقسیم ارث، اگر ترکه بدون حضور برخی از وراث تقسیم شود، ورثه شاکی میتواند با مراجعه به دادگاه محل وقوع مال علیه دیگر وراث دادخواست دهد، که بهتر است برای تسریع روند پرونده از وکیل متخصص در مساله عدم همکاری وراث در تقسیم ارث کمک گرفته شود.

عدم رضایت یکی از وراث در تقسیم ارث
در صورتی که یکی از وراث در تقسیم ارث با دیگران همکاری لازم را نداشته باشد، خواهان تقسیم از طریق ارائه دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه می توانند این امر را محقق کنند.

امضا نکردن یکی از وراث
اگر یکی از وراث تقسیم نامه را امضاء نکرده باشد، برای تقسیم اموال باید از طریق دادگاه اقدام کرد.

اگر یکی از وراث تقسیم نامه را امضا نکند
در صورتی که حتی یک نفر از وراث تقسم نامه را امضاء نکند، در اینجا باید از طریق قانون تقسیم ماترکه انجام بپذیرد که توسط دادگگاه انجام خواهد شد.

غایب مفقود الاثر
سه شرط زیر برای اینکه ورثه غایب مفقود الاثر شناخته شود وجود دارد:

غیبت طولانی
عدم اطلاع از مرگ یا زندگی وی
نشانی از وی موجود نباشد
وجود غایب مفقود الاثر نه تنها مانع تقسیم ارث نمیشود، بلکه از ارث نیز بهره مند میگردد که در این صورت، دادگاه برای محافظت و نگهداری از سهم وی، یک شخص امینی را معین میکند تا در نبود غایت مفقود الاثر، از اموال وی نگهداری به عمل آورد.

اجتناب از دادن ارثیه به یک یا چند نفر از وراث
در این مورد عدم همکاری وراث در تقسیم ارث، ورثه شاکی باید در دادگاه علیه دیگر وراث دادخواست دهد، که پیشنهاد میشود برای این کار از وکیل متخصص در امر عدم همکاری وراث در تقسیم ارث مشاوره گرفته شود.

عدم همکاری وراث در تقسیم ارث در صورت وجود توافق نامه محضری
اگر امضا شهود و تمامی ورثه، توافق نامه محضری باشد، امکان اعتراض به آن وجود ندارد؛ اما چنانچه این توافق بدون حضور هرکدام از وراث صورت گیرد، می توان علیه وراث دیگر دادخواست ابطال تقسیم داد.

عدم همکاری وراث در تقسیم ارث در خصوص ملک تجاری
املاک تجاری دو جنبه ملکیت و سرقفلی یا حق کسب و پیشه دارند. تا سال 1376 اگر چنانچه یک ملک تجاری قبل از تقسیم ترکه در اختیار یکی از وراث می بود، و پس از فوت موروث، وراث اقدام به تقسیم ارث می کردند، شخصی که در ملک تجاری مشغول کسب کار می بود در صورت بروز مساله عدم همکاری وراث در تقسیم ارث، می توانست طبق قانون سرقفلی ملک را بگیرد. به اصطلاح به وی حق چراغ داده می شد. اما پس از سال 1376 اگر مستجر چه ورثه چه شخص غریبه اگر با مالک قراردادی طی این موضوع ننوشته باشند، هیچ حق سرقفلی در هنگام تقسیم ترکه ندارند.

فروش سهم الارث بدون اجازه سایر وراث
طبق قانون انتقال مال غیر مصوب، این کار کلاهبرداری محسوب می شود و اگر خریدار نیز به این مساله آگاه باشد، او نیز کلاهبردار حساب می شود و پیگرد قانونی دارد.

اجاره ملک موروثی بدون اجازه سایر وراث
در این مورد چون انتقال منافع بدون رضایت مالکیت مشاعی جرم محسوب می شود، شما می توانید برای ابطال عقد اجاره اقدام فرمایید و شخصی که ملک را اجاره داده کلاهبردار محسوب می شود.

مدارک لازم برای دادخواست تقسیم ترکه
در صورتی که متوفی اموال متعددی داشته است، پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت، قبل از طرح دادخواست تقسیم ترکه، بهتر است دادخواست تحریر ترکه را مطرح کنید تا کارشناس دادگستری از تمامی اموال صورت برداری کند، سپس با داشتن حکم تحریر ترکه، دادخواست تقسیم ترکه بدهید.

تقسیم ارث بدون انحصار وراثت
معمولا مواقعی پیش می‌آید که همکاری وراث برای تقسیم ارث عملی نمی‌شود، مانند:

عدم تمایل وراث برای تقسیم ارث
عدم تحویل مدارک وراث
اقامت برخی از وراث در خارج از کشود و عدم دسترسی به ایشان
امضا نکردن یکی از وراث
تمامی این موارد رایج هستند و البته برای تمام این موارد راهکارهای قانونی وجود دارد. وکلای متخصص دیوان سالار با استعلام گرفتن از اداره ثبت احوال، مشکل شما را برطرف می‌کند.

در صورت عدم همکاری یکی از وراث برای انحصار وراثت چه باید کرد؟
پس از ثبت دادخواست تقسیم ترکه توسط هرکدام از وراثی که خواهان سهم الارث خود هستند، همه ورثه به دادگاه دعوت و به موضوع رسیدگی میشود. اگر چنانچه مال قابل تقسیم باشد سهم هریک از ورثه توسط دادگاه تعیین می شود، در غیر این صورت اموال متوفی به مزایده گزاشته می شود و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه بنا به حق السهم به آنان داده می شود. تقسیم مال در مواردی صورت می گیرد که مالیت مال از بین نرود، به عنوان مثال برای سنگ قیمتی یا فرش و امثال آنها، تقسیم مال صورت نمیگیرد، چون که با تقسیم مال ارزش اصلی آن از بین می رود.

انواع تقسیم
دو روش برای تقسیم وجود دارد که عبارتند از تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار.

تقسیم به تراضی
چناچه اموال بین وراث، با رضایت هر یک آنان تقسیم شود.

تقسیم به اجبار
در صورتی که وراث در نحوه تقسیم ارث رضایت نداشته باشند، باید این کار توسط مراجع قانونی صورت گیرد. اگر مرجع مورد نظر اقدام به تقسیم اموال نماید، تقسیم اموال به یکی از روش های زیر صورت می‌گیرد.

اقسام تقسیم
در صورت عدم همکاری وراث در تقسیم ارث دادگاه اقدام به تقسیم مال میکند که انواع تقسیم مال عبارتند از:

تفکیک
اگر متوفی دارایی متعددی با ارزش متفاوت داشته باشد، پس از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس دادگستری، اموال بین ورثه تقسیم می شود، اگر مالی ارزش بیشتری داشته باشد، ورثه ای که خواهان آن هستند، مابه التفاوت ارزش آن را به وراث دیگر بدهند.

تقسیم به تساوی
در صورتی که اموال متوفی دارای ارزش مالی یکسانی باشند، بنابر سهم الارث ورثه، به صورت مساوی بین وراث تقسیم میشود.

تقسیم نکردن ارث
اگر وراث به صورت معمول حاضر به تقسم ارث در بین خویش نباشند و همکاری نکنند، خواهان این امر باید از طریق دادگاه اقدام کنند.

روش های اثبات ادله دعوی
چنانچه در مورد ارث به مساله عدم همکاری وراث در تقسیم ارث بر خوردید، شاید یک مال متعلق به شما باشد، اما توانایی اثبات آن را ندارید و یا به ادله اثبات آشنا نیستید. درادامه مطلب به روش های اثبات ادله دعوی در اسلام و اثبات ادله دعوی در قانون می پردازیم می پردازیم، تا بتوانید برای اثبات ادله خود از آن ها بهره بگیرید.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث انحصار وراثت وعدم حضور وراث دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *