.

شرایط سرقفلی بعد ازفوت چگونه است؟

شرایط وضعییت سرقفلی بعد ازفوت چگونه است؟
وراث و سرقفلی
وقتی که سرقفلی به ارث برسد به صورت مشترک و مشاع خواهد بود حال اگر در نحوه اداره کردن. استفاده از آن با هم به اتفاق نظر نرسند می توان از دادگاه درخواست انتقال سرقفلی را تقاضا کرد که البته این هم پیچیدگی های خاص خود را دارد لذا توصیه می شود در این باره با وکیل متخصص سرقفلی که پرونده ها و تجربه های فراوانی در این زمینه دارد مشورت بشود.

www.instagram.com/mehdadgar

تفاوت ارث سرقفلی با حق کسب و پیشه
در اینجا باید دقت کنیم که سرقفلی با حق کسب و پیشه ماهیتی متفاوت دارد؛ زیرا حق کسب و پیشه نهادی هست که در آن قانون موجر را مجبور به تمدید اجاره می کرد و به نوعی عقدی تحمیلی بود اما سرقفلی که تابع قانون سال ۷۶ است.
این تحمیل را ندارد و نوعی اجاره با شرایط متفاوت تر به حساب می آید به شکلی که برای مستاجر حقوقی مثل تمدید اجاره در سالیان بعد و… مطابق مواد ۷ و ۸ مقرر شده است که در صورت فوت مستاجر وراث او منافع را مالک می شوند و اگر هم مبلغ سرقفلی پرداخته شده به موجر برگردانده بشود آن هم برای وراث خواهد بود.

انحصار وراثت سرقفلی
انحصار وراثت به این معناست که وراث متوفی از دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست کنند تعداد و مشخصات وراث و سهم الارث هریک از آن ها را مشخص سازد که در این میان باید ریز اموال متوفی منقول یا غیر منقول و دارایی او درج شود که سرقفلی هم از این اموال به حساب می آید و در لیست اموال متوفی می آید.

انتقال حق سرقفلی به دیگر وراث
وراث می توانند حق و سهم خود نسبت به سرقفلی را به دیگر وراث انتقال بدهند و در صورتی که هم عدم انتقال در اجاره شرط شده باشد این مورد انتقال به غیر به حساب نمی آید و نظر بسیاری از دادگاه ها نیز همین است‌.

مشاوره حقوقی برای سرقفلی به ارث رسیده
مسائل مربوط به سرقفلی علی الاصول دارای پیچیدگی های خاص حقوقی است که فقط وکلای متخصص سرقفلی راه و چاه آن را می دانند

نتیجه گیری
سرقفلی که اجاره منافع و مالکیت منافع یک ملک تجاری و یا مغازه است و نه مالکیت خود مغازه از طریق ارث به وراث می رسد که با درخواست انحصار وراثت می تواند داخل در دارایی وراث متوفی بشود.

انتقال سرقفلی توسط هریک از وراث به دیگری باید با توجه به اجاره نامه و شرایط آن انجام شود در هر حال انتقال سهم سرقفلی به خود یکی از وراث جایز است و با منعی روبرو نیست.

درانتها برای هرگونه مشاوره ای در خصوص سرقفلی با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *