.

مطالبه مهریه مادر از اموال ماترک پدر بعد فوت چگونه است؟

مطالبه مهریه مادر از ماترک و اموال پدر !!!

مهریه هم مانند هر مالی در صورت فوت زوجه به ورثه وی به ارث می رسد.همچنین بدهکار و متعهد مهریه که اصولاً خود زوج است در صورت فوت، مهریه از محل اموال وی قابل وصول و مطالبه است.در این پرونده دختران یک زن که فوت شده است مهریه مادر خود را از ماترک و اموال پدر فوت شده یشان مطالبه می نمایند.در حالت طبیعی اینکار عبث است و وقتی معنا پیدا کمی کند که سایر وراث فقط قرابت ابی (پدری) با خواهنا ها داشته باشند که متقاضیان مطالبه مهریه برای زیاد کردن سهم ارث خود مهریه مادرشان را طلب می کنند.نکته جالب دیگر در این پرونده که در مورد آن اظهارنظر قضایی شده است مسئله افزایش مهریه است که دادگاه بدوی و تجدیدنظر با استناد به مصوبه شورای نگهبان مبنی بر عدم امکان و عدم مشروعیت افزایش مهریه این قسمت از خواسته را محکوم به رد نموده است.هر چند که وکلای خواهان ها میتوانستند در قالب دیگری در دادگاه صالح دیگری بدون تمسک به عنوان مهریه از باب الزام به انجام تعهد آن اضافه را مطالبه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه از ماترک
خواهان : خانم …. نام پدر : به نشانی : ……. .

خواندگان :

1- خانم …… نام پدر : به نشانی …… .

2- خانم …. نام پدر : به نشانی …. .

3- …. به قیمومیت …. خواهان فوق به آدرس خواهان …. .

4- اداره سرپرستی دادسرای محترم تهران

وکیل یا نماینده قانونی : ……..

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه مهریه دایر بر یکصد عدد سکه بهار آزادی بعلاوه سه دانگ مشاع از شش دانگیک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی … با احتساب کلیه خسارات

دلایل و منضمات دادخواست :

1- فتوکپی مصدق عقدنامه

2- گواهی حصر وراثت

3- قیم نامه

4- عندالزوم شهاردت شهود

شرح دادخواست مطالبه مهریه از سهم الارث
احتراماً با توجه به قرارداد و سند ازدواج ضمیم، موکل اینجانب همسر مرحوم … بوده که مهریه وی یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی و سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد اپارتمان حدود هشتاد و سه متر مربع به پلاک ثبتی … الی … واقع در عندالمطالبه می باشد و خواندگان فوق که وراث همسر وی می باشند از تادیه آن خودداری می کنند.لذا نظر به مراتب فوق و مستندات ابرازی و مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت آنا به تادیه مهریه موکلم با احتساب کلیه خسارات دادرسی را دارم و ضمناً تقاضای انجام تشریفات قانونی دایر بر انتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ ملک فوق را مستند به مواد 219 و 220 قانون مدنی به نام موکلم را دارم.

مقاله بالا نمونه ای از شرح دادخواست مطالبه مهریه از ماترک پدر است درانتها هرگونه سوالی راجب این موضوع دارید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *