.

مراحل وشرایط ثبت شکات در دیوان عالی کشور چگونه است؟

شرایط وروش ثبت دادخواست در دیوان عالی کشور:
در ابتدا لازم است پیش مقدمه ای راجع به شرح آنکه دیوان عالی به عنوان عالی ترین مرجع قضایی چه صلاحیت هایی داشته بررسی کنیم و سپس به سوال مطروحه که در چه شرایطی قانون گذار به عنوان ذی النفع به ما این حق را داده که خواستار رسیدگی فرجامی از این مرجع باشیم پاسخ بدهیم، مطابق با اصل 161 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات را بر عهده عالی ترین مرجع قضایی که دیوان عالی کشور بوده نهاده است . پس به موجب این اصل توجه می شویم که این مرجع عملکرد نظارتی در مراجع قضایی بدوی و تالی را داشته و چنانچه تشخیص دهد که حکمی که از سوی این مراجع صادر گردیده با قانون و شرع تطبیق نداشته آن را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی داشته ارجاع می گردد
اما در چه شرایطی ما می توانیم خواستار فرجام خواهی (روش ثبت شکایت در دیوان عالی کشور) از دیوان عالی کشور باشیم، به موجب ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در شرایط ذیل حکم یا قرار صادره رای صادره نقض می گردد :

دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد
رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود
عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا ، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد
آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد
تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد
پس اگر آراء صادره که توسط مراجع صادر گردیده با یکی از مواردی که از آنها نام بردیم بوده باشد شما به عنوان ذی النفع پرونده می توانید خواستار نقض آن از دیوان بوده باشید

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث شکایت در دیوان عالی کشور داشتید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *