مطالبه وجه ازمتوفی چگونه صورت میپذیرد؟

مطالبه وجه ازمتوفی چگونه صورت میپذیرد؟

مطالبه وجه از متوفی چگونه است؟

وقتی کسی فوت می کند ممکن است خانواده و ورثه او با افرادی مواجه شوند که ادعای مطالبه طلب از متوفی را دارند. مشخص شدن این موضوع که متوفی قبل از مرگ خود به فرد یا افرادی بدهکار بوده، معمولا باعث ایجاد مشکلاتی برای وراث و بازماندگان می شود.

از جمله اقدامات مناسبی که جهت جلوگیری از چنین مشکلاتی باید انجام شود، این است که وقتی شخصی فوت می کند، بدهی و دیون او از ماترک (دارایی شخص متوفی) پرداخت شود. البته باید قبل از پرداخت بدهی متوفی، هزینه های کفن و دفن او از ماترک پرداخت شود و بعد بدهی او پرداخت شود. لازم به ذکر است که بعد از فوت یک نفر، تمام بدهی های حال و موجل (بدهی که زمان دارد) او باید فورا پرداخت شود.

اگر به دنبال این موضوع هستید که مطالبه وجه از وراث متوفی به چه نحو انجام می شود، مطالعه ادامه این مطلب که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت در رابطه با موضوع مطالبه وجه از وراث متوفی است، می تواند برای شما مفید باشد.

نحوه مطالبه وجه از وراث متوفی
مطالبه طلب از وراث متوفی
طلبکار یا طلبکاران متوفی می توانند شخصا یا از طریق وکیل خود، طلب خود را از وراث متوفی مطالبه کنند. با مطالبه طلب، هرکدام از وراث متوفی مسئول پرداخت تمام بدهی متوفی به اندازه سهم ارث خود (نه بیشتر از آن) هستند.

ماده 869 از قانون مدنی به اولویت پرداخت دیون متوفی اشاره می کند. طبق این ماده یکی از حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، دیون و واجبات مالی متوفی است. همین موضوع در ماده 225 قانون امور حسبی نیز بیان شده است.

طبق قانون وراث حق مالکیت و نقل و انتقال اموال ترکه جز در حالتی که تمام بدهی و دیون متوفی را پرداخت کرده باشند، ندارند.برای رد یا قبول ماترک از سوی ورثه متوفی، ابتدا باید اموال متوفی، به صورت تحریر ترکه (مشخص نمودن ماترک و بدهی متوفی) ثبت شود، سپس با توجه به تحریر ترکه ای که انجام شد، ورثه آن را رد یا قبول می

بعد از پرداخت بدهی طلبکاران، اگر چیزی از ماترک باقی ماند بین وراث به نسبت سهم الارث ایشان تقسیم می شود.اما اگر اموال ترکه برای پرداخت بدهی های متوفی کافی نبود، مسئولیتی متوجه وراث در برابر مابقی بدهی متوفی نیست.

اگر یکی از ورثه، ماترک را رد کند علاوه بر عدم مسئولیت نسبت به بدهی متوفی، در عملیات وراثتی نیز نمی تواند، به افرادی که اموال ترکه را قبول کردند اعتراض کند. اما اگر بعد از پرداخت طلب، چیزی از اموال متوفی باقی بماند می تواند همانند سایر وراث، ادعای ارثیه داشته باشد و آن را مطالبه کند.

لایحه مطالبه طلب از متوفی
زمانی که ورثه با طلبکاران متوفی مواجه می شوند، اطلاع از صحت ادعای طلبکاران کار راحتی برای ورثه نخواهد بود. مشکل دیگر، زمانی است که وراث از صحت ادعای طلبکار یا طلبکاران اطلاع دارند اما اقدامی برای پرداخت دیون متوفی انجام نمی دهند و یا مدارک طلبکاران را غیرواقعی جلوه می دهند و حقیقت را کتمان می کنند. در این شرایط، طلبکاران باید از طریق قانونی و با استفاده از وکلای متخصص، طلب خود را پیگیری کنند تا بتوانند طلب خود را به راحتی مطالبه کنند.

همانطور که در ماده 226 قانون امور حسبی بیان شده، ورثه مجبور نیستند که به جز ترکه، مالی را به بستانکاران بدهند. اما همچنان این باور اشتباه در بین برخی از مردم وجود دارد که بعد از فوت یک نفر، ورثه مسئول پرداخت بدهی متوفی هستند و جهت مطالبه طلب باید به ورثه او مراجعه کنند.

بنابراین از آنجا که امکان دارد اموال متوفی برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، ورثه به جز مورد تعهد ضمنی، هیچ مسئولیت دیگری در مقابل طلبکاران متوفی نخواهند داشت اگر تعداد وراث متعدد باشد، هر کدام از آن ها به صورت مستقل می تواند اقدام به رد ترکه کند. کسانی که ترکه را رد می کنند، یک ماه از تاریخ اطلاعشان از فوت مورث، زمان دارند تا این موضوع را به دادگاه اعلام کنند، در صورتی که ورثه رد ترکه را اطلاع ندهند، به معنای قبول آن است و هرکدام از ورثه به نسبت سهم خود در برابر دیون متوفی مسئول خواهند بود.

مطالبه طلب از متوفی

در ماده 235 قانون امور حسبی در مورد مطالبه طلب از متوفی بیان شده: بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند علیه کسی که او را مدیون متوفی می داند‌ یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.

قانونگذار در مواد ۲۳۲ و 236 قانون امور حسبی، اقامه دعوی در مورد دین یا عین، علیه ورثه میت و یا نماینده قانونی او را لازم دانسته است.در نهایت باید گفت، ظاهرا، نگارش لایحه مطالبه طلب از متوفی موضوع مهمی است که بهتر است برای تنظیم آن از یک وکیل حرفه ای و متخصص مشورت گرفته شود. مطالبه طلب از متوفی برای افرادی که اولویت دارند، راحت تر است.

درانتها هرگونه سوالی دربحث مطالبه طلب ازمتوفی و وراث آن دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *