.

انواع سرقت ومجازات مربوط به آن چیست ؟

انواع سرقت و مجازات آن :
طبق ماده 267 مندرج در قانون مجازات اسلامی، سرقت، ربودن مال متعلق به غیر است و از جمله جرائم علیه اموال و املاک مردم است. در این مطلب به موضوع انواع سرقت و مجازات آن خواهیم پرداخت. پیشنهاد می کنیم این موضوع مهم را از دست ندهید.

انواع سرقت در قانون
سرقت حدی شامل سرقت با شرایط خاص و سرقت راهزنی
سرقت تعزیری شامل تعزیری ساده و تعزیری مشدد
سرقت حدی از انواع سرقت با شرایط خاص
سرقت حدی سرقتی است که کیفیت و کمیت مجازات آن تعیین شده و دادگاه و قاضی موظف به اعلام مجازات براساس مقدار معین شده است. و اما شرایط خاص:

شی مسروقه باید جزو اموال شخصی افراد باشد. اموال مسروقه عمومی و وقفی و دولتی جزو سرقت حدی نیستند.
شی مورد نظر، تحت حفاظت و نگهداری باشد.
سارق حرز( محل نگهداری و حفاظت اموال، مثل گاو صندوق) را از بین ببرد.
سارق مال را از حرز خارج کند.
ارتکاب سرقت و نابودی حرز به صورت مخفیانه انجام شود.
ارزش مال مسروقه( به هنگام خارج کردن آن از حرز) حداقل 4.5 نخود طلای مسکوک باشد.
ارتکاب سرقت در زمان قحطی نباشد.
صاحب مال در مرجع قضایی علیه سارق شکایت نماید.
صاحب مال قبل از اثبات جرم سارق، سارق را نبخشد.
قبل از اثبات جرم، مال مسروقه به دست صاحبش نرسد.
مال مسروقه خود از اموال سرقتی نباشد.
قبل از اثبات جرم، سارق مال را به تملک خود درنیاورد.
سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. اما سرقت اموال پدر توسط فرزند، سرقت حدی محسوب می شود.
مجازات سرقت حدی
قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها. طوری که کف دست و انگشت شست باقی بماند.
قطع پای چپ از پایین برآمدگی. طوری که محل مسح و نصف قدم باقی بماند.
حبس ابد
اعدام
راهزنی
طبق ماده 281 قانون مجازات اسلامی، راهزنی یا به عبارت دیگر گرفتن اموال مسافران و عابران به صورت غافلگیرانه و تهاجمی، سرقت محسوب می شود. مجازات آن 3 تا 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق است.

سرقت تعزیری ساده
طبق ماده 661 قانون مجازات اسلامی، سرقت تعزیری ساده به صورت علنی و با ربودن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت وی انجام می شود. مجازات آن، سه ماه و یک روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

سرقت تعزیری مشدد
سرقتی که همراه با عوامل تشدید کننده مجازات باشد. برای مثال:

سرقت در شب( مجازات: 5 تا 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق)
سرقت مسلحانه(مجازات: 3 ماه تا 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق)
بالا رفتن از دیوار
مامور دولت قلمداد کردن
سرقت از محل مسکونی
سرقت همراه با ازار واذیت(مجازات: 3 ماه تا 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق)
سرقت به اقتضای شغل
سرقت در مناطق بحرانی(مجازات: 1 تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق)
سرقت اموال عمومی(مجازات: حبس از 1 تا 5 سال)
سرقت انشعاب آب، برق، گاز، تلفن( مجازات: علاوه بر جبران خسارت وارده، پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده)
سرقت اسناد و دفاتر دولتی(مجازات: 6 ماه تا 2 سال حبس)
سرقت توسط امانت‌دار(مجازات: 3 تا 10 سال حبس)
از بین بردن مهر یا پلمپ(مجازات: 2 تا 10 سال حبس)
سرقت از صحنه حادثه(مجازات: 1 تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق)
جیب بری(مجازات: 1 تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق)
سرقت اموال تاریخی و فرهنگی(مجازات: علاوه بر استرداد،1 تا 5 سال حبس)
قانون سرقت پول از بانک هاو صرافی ها، سرقت طلا از جواهر فروشی(مجازات: حبس ابد)
سرقت توسط نظامیان:
سرقت اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت(مجازات: 2 تا 10 سال حبس)
سرقت اجناس متعلق به دولت یا در اختیار نیروهای مسلح( مجازات: 1 تا 5 سال حبس)
سرقت اسناد و دفاتر ثبت شده در نیروهای مسلح( مجازات: 2 تا 10 سال حبس)

مجازات سرقت ادبی
طبق ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان مصنفان و پدید آورندگان اثر، کپی و انتشار و استفاده آثار ادبی بدون اجازه صاحب اثر، سرقت محسوب شده و مجازات آن 6 ماه تا 3 سال حبس است

درانتها هرگونه سوالی درخصوص سرقت ومجازات آن دارید میتوانیدبا وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.
www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *