.

فرصت اعتراض به آرای شهرداری

فرصت اعتراض به آرای شهرداری :

شهرداری وظیفه حفظ نظم شهری و رسیدگی به امور عمرانی و شهرسازی را بر عهده دارد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و ساز های غیر قانونی و رعایت اصول شهرسازی تصویب شده است. برای اجرای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به وجود آمده، وظیفه این کمیسیون پس از ارسال پرونده از سوی شهرداری آغاز می‌شود. رعایت اصول بهداشتی، فنی و شهرسازی در عملیات عمرانی و تطابق جزئیات ساختمان با شرایط نوشته شده در پروانه شهرداری از جمله مواردی است که به دلیل ضروری بودن، در زمره وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قرار گرفته است.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مواردی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مهلت اعتراض به آرای شهرداری را به نحو زیر بیان کرده است؛

الف) هر نوع اقدامات عمرانی یا تفکیک کردن اراضی یا آغاز به ساخت و ساز در محدوده شهری باید با کسب پروانه از شهرداری صورت گیرد. عملیات عمرانی یا تفکیک اراضی که بدون اخذ مجوز از شهرداری انجام شود، تخلف محسوب و در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به این موضوع رسیدگی می‌شود.

ب)مالک باید در حین ساخت و ساز تمامی اصول شهرسازی، بهداشتی و فنی را رعایت نماید. عدم رعایت اصول مذکور ممکن است در نهایت منجر به قلع بنا شود.

پ)مساحت ساختمان می بایست با مساحت و میزانی که در پروانه شهرداری ذکر شده، مطابقت داشته باشد. اضافه بنا در مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی یا اداری موجب محکومیت مالک به پرداخت جریمه یا تخریب بنا خواهد شد. البته اعتراض به رای صادره با رعایت فرصت اعتراض به آرای شهرداری امکان پذیر است.

ت) احداث نکردن پارکینگ و یا در صورتی که پارکینگ احداث شده باشد، اما قابلیت استفاده یا اصلاح نداشته باشد.

ث)تجاوز ملک به معابر مورد استفاده عمومی، از دیگر موارد صدور حکم تخریب یا جریمه شدن مالک می‌باشد.

ج)مهندس ناظر ساختمان موظف است در حین ساخت و ساز یا پس از اتمام آن از انطباق ساختمان با مشخصات درج شده در پروانه شهرداری، نقشه‌ها اطمینان حاصل نماید و گواهی انطباق را به شهرداری ارائه دهد. عدم تطابق مشخصات ساختمان با مشخصات پروانه و نقشه‌ها باعث جریمه شدن مالک یا حکم تخریب ساختمان گردد. در این موارد مهندس ناظر نیز از سوی نظام معماری و ساختمانی به محرومیت از فعالیت محکوم می‌شود. دریافت پروانه شهرداری به دلیل حفظ نظم و زیبایی شهر برای مالکین امری ضروری تلقی شده، چنانچه مالکان شرایط مندرج در پروانه را در حین ساخت و ساز رعایت نکنند دیگر اخذ پروانه و مجوز فایده عملی نخواهد داشت.

کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور نماینده منتخب وزیر کشور و یک نفر از اعضای انجمن شهر تشکیل می‌شود. شهرداری پس از مشاهده تخلفات، موضوع را برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌کند. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با حضور نماینده شهرداری که حق رای ندارد و برای ارائه توضیحات حاضر می‌شود، شروع به رسیدگی می‌نماید. پس از بررسی و صدور رای در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری، مالک یا شهرداری میتوانند نسبت به رای صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اعتراض خود را اعلام نمایند. مهلت اعتراض به آرای شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ ده روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد. کمیسیون تجدیدنظر پس از بررسی، رای صادر شده در کمیسیون بدوی را تایید و اعتراض را رد می‌کند و یا با نقض رای نسبت به صدور رای جدید اقدام می‌نماید. مسئله قابل توجه در رابطه با آراء شهرداری، در نظر گرفتن فرصت اعتراض به آرای شهرداری است. پس از انقضاء فرصت اعتراض به آرای شهرداری دیگر به درخواست مربوطه رسیدگی نخواهد شد. وکیل دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت با بررسی همه جانبه موضوع و فرصت اعتراض به آرای شهرداری به موکل کمک می‌نماید تا بتواند از حقوق قانونی خود بهره مند گردد.

رای صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قطعی است، اما در مواردی امکان اعتراض و فرصت اعتراض به آرای شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر نیز فراهم شده است. مرجع رسیدگی به اعتراضات در رابطه با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به جهت نقص قوانین و صدور رای برخلاف مقررات دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به اعتراضات و نارضایتی های اشخاص نسبت به سیستم اداری و عملکرد مامورین دولتی تشکیل شده است. یکی از صلاحیت های این سازمان با استناد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. مهلت اعتراض به آرای شهرداری در دیوان عدالت اداری برای اشخاصی که در ایران اقامت ندارند ۶ ماه و اشخاص مقیم ایران ۳ ماده از تاریخ ابلاغ رای اعلام شده است. مهلت اعتراض به آرای شهرداری در دیوان عدالت اداری صرفا در زمان های معین شده امکان پذیر است و پس از انقضای مهلت های مقرر دیگر امکان رسیدگی و بررسی وجود نخواهد داشت.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص مدت زمان اعتراض به آرا شهرداری دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *