.

همه چیز درباره زمین بایر و تفاوت آن با سایر زمین ها

همه چیز درباره زمین بایر و تفاوت آن با سایر زمین ها:

امروزه شناخت انواع زمین از نظر حقوقی و مسائلی مانند ابعاد حقوقی فروش زمین بایر و مالکیت زمین بایر در برخی اراضی و تشخیص اراضی بایر هستند که پرسش‌گر حقوقی را به طرح این سوالات که زمین بایر چیست و اینکه تفاوت اراضی بایر با اراضی موات چه تفاوتی دارد، هدایت می‌کند.

تفاوت اراضی بایر با اراضی موات

زمین بایر چیست ؟

زمین بایر به زمین‌هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند زمین بایر می‌گویند. زمین بایر یکی از انواع زمین در دیدگاه حقوقی است که تفاوت های آشکاری با زمین دایر بخصوص زمین موات دارد. اگر هنوز موفق نشده اید در مورد زمین موات و دعاوی موات که این روزها در بحث اراضی بسیار جنجال برانگیز هم شده، مطالعه کنید ،ما در مقالات حقوقی تحکیم غیاث مقاله ای در اختیارتان گذاشتیم. برای مطالعه دعاوی موات کلیک کنید.

به عبارت دیگر می توان گفت زمین بایر زمینی است که قبلاً از آن استفاده و بهره برداری می شده و در هر صورت ابتدا از حالت موات خارج و احیاء گردیده است ولی بعدها رها شده و به وضعیت زمین موات درآمده است.

زمین هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌ برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک ‌مانده و یا بماند.سپس در قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ تعریف مجددی از راضی موات و بایر ارائه داد.براساس ‌ماده ۳ این قانون اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد و براساس ماده ۴ اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا‌ نداشته باشد. در ادامه تعریفی از اراضی بایر شهری و کشاورزی ارائه می‌شود.

زمین بایر کشاورزی

زمین بایر کشاورزی زمينی است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض و عدم بهره برداري براي مدت ۵ سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و يا بماند.

کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض ، مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت، ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند . چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال اقدام به یکی از موارد فوق ننمایند وزارت کشاورزی راسا” و یا توسط هیات هفت نفره واگذاری زمین ، از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادلانه زمان تصویب این قانون ( ۲۵/۵/۱۳۶۷ ) خواهد فروخت.

زمین بایر شهری

اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. برعکس اراضی بایر، اراضي داير زمين‌هایي است كه آن را احياء و آباد نموده اند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميباشد.

فروش زمین بایر شهری

تا اینجا فهمیدیم که زمین هایی که سابقه احیا و عمرانی داشته‌ اند ولی همین که به علت اعراض و یا عدم بهره‌ برداری بدون عذر موجه به مدت بیش از پنج سال متوالی متروک مانده باشد اراضی بایر می‌نامند. زمین بایر شهری همانطور که از عنوان آن مشخص است تنها راجع به اراضی شهری اعم اراضی واقع در حریم شهر و اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را در شهرهایی که ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تأمین نماید.

مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به دولت و شهرداری ها بفروشند. به این ترتیب قانون فروش زمین بایر توسط دولت اعم از زمین بایر کشاورزی یا زمین بایر شهری روشن گردید.

از متن ماده ۹ قانون زمین شهری می توان به تفاوت های انواع زمین از نظر حقوقی (موات، بایر و دایر) پی برد. همچنین مشخص است که مالکیت زمین بایر نسبت به مالکیت زمین دایر متزلزل تر است و از طرفی به طور آشکاری حقوق مالکانه زمین های بایر نسبت به زمین های موات از ثبات و حمایت حقوقی بهتری برخوردار است.در بخش موسسه حقوقی سایت تحکیم غیاث ، در مقاله ای با عنوان انواع زمین در قانون نکات بیشتری بیان کرده ایم.

بنابراین فروش زمین بایری که تشخیص بایر بودن آن سالها بعد از مصوبه فوق الذکر بوده باشد، بر اساس قیمت سال ۱۳۶۷انجام خواهد شد که موجب ضرر مالک می گردد.

بنابراین خریداران زمین های کشاورزی بهتر است از دایر یا بایر بودن زمین مورد نظر و مدت احتمالی عدم بهره برداری از زمین توسط ایادی قبل اطمینان حاصل نمایند.

تفاوت اراضی بایر با اراضی موات

بنابراین برای اینکه زمینی موات محسوب شود باید دو شرط زیر وجود داشته باشد:

مالک خاص نداشته باشد : پس اگر زمینی ملک اشخاص باشد و به سبب اهمال آنان آباد نشده باشد زمین موات نیست بلکه بایر محسوب می شود.
آبادی و کشت و زرع در آن نباشد : آبادانی زمین به تناسب انتفاعی که از آن می توان برد متفاوت است اما با توجه به عرف زمینی که در آن درخت و ساختمان باشد و کشت شود دایر و آباد محسوب می شود.

حل مشکل اراضی بایر

ماده واحد و تبصره های آن طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر که در تاریخ 25/5/1367 تصویب گردید به شرح زیر است:

ماده واحد: کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اغراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض ، مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند . چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال اقدام به یکی از موارد فوق ننمایند وزارت کشاورزی راسا” و یا توسط هیات هفت نفره واگذاری زمین ، از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادلانه زمان تصویب این قانون ( 25/5/1367 ) خواهد فروخت . تذکر- اراضی بایر شامل اراضی ای است که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلا کشت مانده یا بماند.

تبصره1: مهلت عنوان شده ، چنانچه عذر مالک در زیر کشت قراردادن اراضی موجه باشد ، به مدت یکسال تمدید خواهد شد .

تبصره2: پرداخت بهای عادله در هر مورد پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی مالک انجام خواهد گرفت . تبصره3-:آئین نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید . تبصره4- در مواردی که مشروعیت مالکیت اراضی بایر از طرف وزارت کشاورزی یا زارعین محلی یا دادسرای انقلاب و دادگاه اصل 49 محل اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مکلف است ظرف حداکثر یکسال نسبت به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و چنانچه در این مدت این اراضی بفروش رسید و یا به صورت اجاره و یا مزارعه واگذار گردید ، وجوه مربوطه در حسابی که وزارت دارایی تعیین می کند نگهداری خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مورد بررسی قرارگیرد.

درانتها هرگونه سوالی در مورد زمین های بایر وسایر زمین های موجود وشرایط آن دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *