شرایط ایجاد ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده

ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده وشرایط ان

www.instagram.com/mehdadgar

آیا ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده امکان دارد؟ این سوال از این جهت مطرح می گردد که معمولاً در عقد بیع ، خریدار دعوی فسخ ، ابطال ، انفساخ و یا اقاله مبایعه نامه را طرح می نماید. از نظر ذهنی نیز این پیش فرض که فروشنده به اختیار خود اقدام به انعقاد قرارداد و فروش مبیع نموده است، طرح این سوال که آیا ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده امکان دارد و جایز است یا خیر؛ را غیر معمول می نمایاند. اما باید دانست بطلان وضعیتی است که صرف نظر از فروشنده یا خریدار بودن مدعی وقوع آن (یعنی کسی که دادخواست ابطال مبایعه نامه ، قولنامه و سند رسمی را تقدیم دادگاه می کند) ،ممکن است منجر به طرح دعوی ابطال مبایعه نامه از ناحیه هر یک از طرفین عقد بیع گردد . هر چند این پرسش معمولاً در جایی مطرح می شود که فروشنده ای مجبور به فروش مال نشده است و یا امضا وی جعل نشده است ولی باید دانست این مسائل نیز از موارد طرح دعوی ابطال مبایعه نامه توسط فروشنده می باشند.

ما در زیر نمونه هایی از مواردی را که فروشنده دعوی ابطال مبایعه نامه را مطرح می نماید بیان می نماییم:

طرح دعوی ابطال مبایعه نامه به لحاظ جعلی بودن:
در چنین مواردی چون امضا ذیل مبایعه نامه امضایی ((اصیل)) نیست و از طرفی فروشنده رضایتی به فروش مال خود توسط انتقال دهنده و جاعل را ندارد، در نتیجه چنین شخصی که در واقع فروشی انجام نداده است بلکه صرفاً نام وی به صورت جعلی در مبایعه نامه ای ساختگی درج شده است ، دعوی ابطال مبایعه نامه را مطرح می نماید. چرا که در هر عقدی توافق بین طرفین لازم است و در چنین فرضی هیچ توافقی بین مالک ( یعنی شخصی که نام او به طور جعلی به عنوان فروشنده درج و امضا وی نیز ذیل سند آمده است ) و خریدار موجود نیست فلذا با وجود عدم تنفیذ قرارداد که طرح دعوی ابطال مبایعه نامه به معنای رد عملی آن عقد فضولی است ، معامله باطل است و در اینجا مالک می تواند حسب مورد با رعایت شرایطی دعوی انتقال مال غیر ، جعل و استفاده از سند معجول و کلاهبرداری را نیز طرح می نماید.

ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده به استناد اکراه:
معامله اکراهی به بیان ساده یعنی معامله ای که رضایت طرف معامله را مخدوش است. البته شخصی که در اثر اکراه تن به معامله داده است بعداً می تواند معامله را تنفیذ و تایید نماید که در این صورت قرارداد صحیح است. اما فرضاً در جایی که مالکی در اثر تهدید جانی دیگری تن به امضای ذیل مبایعه نامه داده است ، می تواند دعوی ابطال مبایعه نامه را به جهت مکره بودن طرح نماید. به طریق اولی کسی که امضا وی با اثر انگشت وی به زور و اجبار ذیل مبایعه نامه درج شده است می تواند دعوی ابطال مبایعه نامه را به جهت اینکه قصدی بر انجام معامله نداشته است وتوافقی صورت نگرفته است مطرح نماید.

ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده به جهت صوری بودن:
در مواردی طرفین برای منظور خاصی مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ای صوری می نمایند بدون آنکه واقعاً برای انجام معامله قصدی داشته باشند مثلاً شخصی به این منظور که همسرش بابت مهریه اموال وی را بازداشت ننماید مبادرت به فروش صوری آنها به برادر خود نماید. ولی برادر که در مبایعه نامه به نام خریدار شناخته می شود ، پس از این ماجرا دعوی تنظیم سند رسمی علیه زوج ( مالک ) مطرح می نماید!! در اینجا خود مالک یعنی شخصی که نام وی به عنوان فروشنده است می تواند دعوی ابطال مبایعه نامه صوری را در مقابل دعوی تنظیم سند یا به طور مستقل طرح نماید.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث ابطال مبایعه نامه وسند دارید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *