شرایط پرداخت مهریه دختر باکره در دوران عقد

شرایط پرداخت مهریه دختر باکره در دوران عقد:

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به محض عقد ، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

مهریه دختر دوشیزه

آیا مهریه در دوران عقد به خانم تعلق می‌گیرد؟

زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد خانم در هر زمان بعد از عقد می‌تواند برای دریافت مهریه خود اقدام کند. اگر آقا امکان پرداخت مهریه را داشت که پرداخت می‌کند و در صورتی که امکان پرداخت نداشت باید به دادگاه مراجعه و درخواست اعسار در پرداخت مهریه را تقدیم کند تا مهریه قسط بندی شود

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است مهریه دختر باکره با توجه به عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن آن چقدر است؟در ادامه به جواب این سوال رسیدگی می‌کنیم.

مهریه دختر دوشیزه
طبق قانون در صورتی که خانم بعد از عقد و ازدواج درخواست مطالبه مهریه خود را داشته و دوشیزه باشد (رابطه زناشویی با همسرش نداشته و پرده بکارت دارد) مهریه ایشان نصف می‌شود و نمی‌تواند ادعایی برای دریافت کل مهریه داشته باشد.

بر اساس قانون اگر دختر دوشیزه مهریه خود را مطالبه و کل مهریه را دریافت کند و اثبات شود که خانم باکره بوده باید نصف مهریه را به همسرش برگرداند.

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع یا بر اساس اقرار خانم و آقا رای می‌دهند یا برگه پزشکی قانونی. یعنی اگر هر دو طرف اقرار کنند که خانم دوشیزه‌ هستند، دادگاه به نظر ایشان احترام گذاشته و نصف مهریه بخشیده می‌شود. اگر هم به توافق نرسند یا لجبازی صورت گیرد خانم به پزشکی قانونی معرفی و آزمایش بکارت می‌دهد. ملاک برای دوشیزگی از نظر دادگاه داشتن پرده بکارت است.

مهریه در دوران عقد به خانم تعلق می‌گیرد؟
باورهای اشتباهی خصوص طلاق در دوران عقد و مهریه در دوران عقد وجود دارد که در دوران عقد که هنوز خانم و آقا در یک خانه زندگی ‌نمی‌کنند پس مهریه به خانم تعلق نمی‌گیرد. در صورتی که بعد از جاری شدن صیغه عقد در هر زمان خانم می‌تواند برای مهریه خود اقدام کند.

مهریه دختر باکره
رای دیوان عالی کشور در خصوص مهریه دختر دوشیزه
این قسمتی از رای دیوان عالی کشور در خصوص مهریه دختر باکره است. ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله در موقع طلاق طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد و همچنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی موجب انتفاع عده طلاق برای زوجه خواهد بود.

لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده طلاق توافقی می باشد یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام خواننده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقع و نزدیکی انجام شده است یا خیر و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه ی محصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید”.

حق حبس زوجه به حالتی گفته می‌شود که در صورتی که خانم و آقا رابطه زناشویی نداشته باشند و مهریه خانم به صورت عندالمطالبه باشد خانم می‌توان برای دریافت مهریه را به صورت اقساطی و یا کامل اقدام کند.

در این حالت با این که خانم دوشیزه است می‌تواند برای دریافت کل مهریه خود به صورت اقساطی یا یک جا اقدام کند چرا که قصد طلاق و جدایی از همسر خود را ندارد. پس مهریه دختر باکره و حق حبس زوجه دو موضوع متفاوت از هم دیگر هستند.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص مهریه در دوران عقل وشرایط داشتن بکارت دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگرتماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *