حکم تخریب ماده ۱۰۰ چه زمانی صادر می شود؟

حکم تخریب ماده ۱۰۰ چه زمانی صادر می شود؟

پس از صدور حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چه باید ؟

ماده ۱۰۰ یکسری قوانینی را وضع کرده که در صورت تخلّف از آن ها حکم تخریب بنا و یا جریمه در انتظار شما خواهد بود.

مطابق کمیسیون ماده ۱۰۰، مالکین املاک و اراضی، قبل از هر اقدام عمرانی (از قبیل: تفکیک اراضی، شروع ساختمان سازی) مکلّف به اخذ پروانه ساخت از شهرداری هستند.

بنابراین اگر کسی این پروانه را نداشته باشد و یا خلاف آن عمل کند، شهرداری نیز از عملیات ساختمانی آن جلوگیری به عمل خواهد آورد. این جلوگیری در مواردی در غالب صدور حکم تخریب می باشد.

حال سؤالی که مطرح می شود این است که…

1 حکم تخریب ماده ۱۰۰ چه زمانی صادر می شود؟
2 ساخت بنا بدون اخذ پروانه از شهرداری
3 رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و خلاف مقررات پروانه ساختمان
4 اضافه بنای زائد بر زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی
5 تأیید مهندس ناظر با وجود تخلّف ساختمانی و مغایر با پروانه ساختمان
حکم تخریب ماده ۱۰۰ چه زمانی صادر می شود؟
پاسخ این سؤال در دل تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نهفته است که انتظار می رود شهروندان استان تهران توجه بیشتری نسبت به آن داشته باشند.

در تهران به علت ازدحام و جمعیت زیاد، سازندگان، بیشتر از شهرهای دیگر در معرض تخلفات ساختمانی هستند و مراجعه کنندگان آسا وکیل در این زمینه نیز بیشتر از استان تهران می باشند.

در مواردی که منتهی به حکم تخریب ماده ۱۰۰ (جریمه ماده ۱۰۰) می گردند:

ساخت بنا بدون اخذ پروانه از شهرداری
رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و خلاف مقررات پروانه ساختمان
در صورت تخلّف از دو مورد ذکر شده، مطابق تبصره ۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، موضوع در کمیسیونی با حضور نماینده وزارت کشور (به انتخاب وزیر کشور) و یکی از قضات دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری) و یکی از اعضای انجمن شهر (به انتخاب انجمن) مطرح می شود.

رعایت نکردن اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی و خلاف مقررات پروانه ساختمان – حکم تخریب ماده ۱۰۰

اگر پس از ارائه گزارشات کتبی ذینفع در مدت ۱۰ روزه، رأی کمیسیون، جلوگیری از ادامه فعالیت ساخت و ساز باشد، این تصمیم توسط شهرداری به مالک ابلاغ می شود و مهلت مناسبی برای تخریب صادر می گردد که این مهلت نباید بیشتر از ۲ ماه باشد.

اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب بنا نکند، شهرداری خود رأسا اقدام خواهد کرد و هزینه آن را طبق مقررات آيين نامه اجرای وصول عوارض، از مالك دريافت خواهد نمود.

اضافه بنای زائد بر زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی
زمانی که مساحت بنای ساخته شده بیشتر از زیربنای تعیین شده در پروانه باشد؛ با توجه به موقعیت بنا (از نظر مکانی، خیابان اصلی، فرعی، کوچه) برای اضافه بنای ساخته شده، کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه تعیین خواهد کرد.

چنان چه مالک از پرداخت جریمه در مدت معین خودداری کند، شهرداری پرونده آن ملک را مجدداً به همان کمیسیون ارجاع می دهد که در این صورت، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به تخریب خواهد داد.

تأیید مهندس ناظر با وجود تخلّف ساختمانی و مغایر با پروانه ساختمان
مهندس ناظر باید نظارت کامل و دقیق بر تمام مشخصات فنی ساختمان و انطباق آن با مشخصات مندرج در پروانه را داشته باشد و در پایان کار، گواهی نماید.

همچنین مهندس ناظر باید در صورت مشاهده تخلف سریعاً موضوع را به شهرداری گزارش دهد.

تأیید مهندس ناظر با وجود تخلّف ساختمانی و مغایر با پروانه ساختمان – حکم تخریب ماده ۱۰۰
تأیید مهندس ناظر با وجود تخلّف ساختمانی و مغایر با پروانه ساختمان – حکم تخریب ماده ۱۰۰

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث کمیسیون مادهذ۱۰۰ دارید مستوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *