تامین دلیل – مقررات – احکام – دادخواست

تامین دلیل – مقررات – احکام – دادخواست :

تاسیس تامین دلیل عبارت است از اینکه قبل از شروع یا به جریان افتادن یک دادرسی شخصی که امکان و احتمال طرح یک دعوا یا شکل گیری یک ادعا علیه خود را می دهد اقدام به طرح درخواست تامین دلیل و طی تشریفات آن می نماید تا دلایل و امارات قابل استفاده طی صورتجلسه ای توسط یک مقام رسمی (مقام مجری قرار شورای حل اختلاف) حفظ و ضبط گردد.منظور از واژه تامین دلیل همان حفظ دلیل است که البته لفظ دلیل در اینجا در معنای عام به کار برده شده و شامل اماره و اصل نیز می گردد.مثلا می توان اصل ظاهر (اصالت الظهور)، اماره تصرف و اظهارات مطلعین و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع را در قالب تاسیس تامین دلیل حفظ نموده و به محکمه و مرجع رسیدگی قابل ارائه نمود.در موضوعاتی نظیر اثبات تصرف شخصی در ملک یا مالی، اثبات نشانی و محل اقامت شخص در مکان مشخصی، اثبات دارا بودن شغل و تمکن مالی برای مدعی اعسار و یا اثبات صوری بودن خانه تامین شده توسط مرد و ادعای پرداخت نفقه، ما متوسل به قرار تامین دلیل شده ایم و پس از آن نتیجه مطلوب هم حاصل شده است.توجه شود که فرق ظریفی بین تامین دلیل و تحصیل دلیل وجود دارد که دومی موجب مقاومت، انکار و عدم همراهی مقام مجری قرار می گردد.در هر حال لازم است بدانید موفقیت در تامین و خفظ دلایل نیازمند دانش و تجربه است که به همین دلیل انجام کار و طی تشریفات توسط یک وکیل با نجربه ضروری است.توجه شود که امکان انجام تامین دلیل به دستور مقام قضایی در میانه رسیدگی در صورت تشخیص نیز وجود دارد.تاسیس مشابه تامین دلیل ، قرار تحقیق و معاینه محلی است که ضرورتاً باید مسبوق به یک دادرسی و ادعای حق باشد.

نکات مهم درخواست تامین دلیل:

دلیل چیزی است که طرفین دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از خود به آن استناد می کنند.
تامین دلیل به معنی حفط دلایل موجود برای استفاده از ان در آینده است .
درخواست تامین دلیل که به صورت قرار صادر می گردد در ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ابه این صورت که اگر کسی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده با از بین رفتن دلایل موجود از حق خود محروم می گردد ، می تواند با طرح این درخواست به حفظ دلایل کمک کند .
زمان طرح این درخواست :
1. قبل از طرح دعوای اصلی است (مرجع صالح شورای حل اختلاف)
2. همزمان با اقامه دعوای اصلی و ثبت دادخواست (مرجع رسیدگی کننده به دعوا به طور کلی درقانون مرجع صالح شورای حل اختلاف محلی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته و اگر در آن محل شورای ااختلاف نبود ، رسیدگی با دادگاه محلی است.)

زمان مناسب برای درخواست تامین دلیل
زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و مي‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.طبق ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی :

درخواست میتواند قبل از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی باشد .
درخواست میتواند کتبی یا شفاهی باشد
درخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه همراه کپی مدارک تقدیم شورا میشود .

درجه اعتبار و استناد تامین دلیل :
تامین دلیل در واقع صورت برداری و حفظ آن است و صرف صورت برداری و ثبت وضعیت دلیل ، دلیل بر تایید یا رد ارزش آن و یا دلیل بودن آن برای اثبات مدعای خواهان نیست . بلکه مرجع مربوط به قرار تامین را صادر میکند اما مرجع رسیدگی کننده به دعوا باید در مورد ارزیابی و ارزش و اعتبار آن تصمیم گیری نماید .

مراحل صدور و اجرای قرار تامین دلیل
1- شورا با احراز فوریت تامین دلیل نسبت به صدور قرار اقدام میکند.

2- امر را به کارشناس ارجاع می دهد که در این مقوله خواهان باید هزینه کارشناسی را نیز واریز کند.

3- کارشناس طی 10 الی 15 روز نظریه را تقدیم شورا میکند .

4- وقتی حین رسیدگی درخواست تامین دلیل ارائه میشود مثل زمانی که حین دادخواست ، معاینه محل را از دلایل خود ذکر میکنیم و به جهت آن که طرف مقابل دلیل را از بین نبرد در طی رسیدگی درخواست تامین مطرح میشود پس از صدور قرار و تهیه صورتمجلس مربوط ، رونوشت آن ضمیمه پرونده دعوا اصلی میشود.
5- پس از احراز فوریت قرار تامین بدون حضور طرفین و جلسه صادر رای می گردد.

6- اجرای تامین به دادرس علی البدل، مدیر دفتر، شخص صادر کننده رای واگذار میشود .

7- زمانی که تامین دلیل مبنای حکم باشد. عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظرقاضی است صورت برداری کند اما اگر تقاضای بررسی تامیین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد.متقاضی میتواند تقاضا تامین دلیل برای موارد متعدد نمایدمثلا : شهادت شهود، معاینه محل، جلب نظر کارشناسی.

محتوای دادخواست و درخواست تامین دلیل
مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می ‏نمایید.

درانتها هرگونه سوالی در خصوص بحث تامین دلیل دارید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *