روز وکیل مبارک

1 نکته در خصوص ظهرنویسی چک

1 نکته در خصوص ظهرنویسی چک

بیشتر شهروندان می پندارند چنانچه شخصی اقدام به صدور چک کند و شخص دیگری پشت ظهر آن چک را به عنوان ضامن امضا کند دیگر در هر زمان که دلشان خواست می توانند به هر یک از دو شخص صادرکننده و ظهرنویس چک مراجعه کنند و علیه هریک از آنان در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کنند آیا براستی چنین پنداری حقیقت دارد یا اینکه برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی علیه ضامن ظهرنویس محدودیت زمانی وجود دارد؟

ظهرنویسی در چک با یک امضا و محقق می شود به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهر نویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام اثر انگشت کفایت نمیکند

یکی از مواردی که باید در بحث به آن اشاره کرد این است که اگرچه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند ضامن چک به همراه صادرکننده مسئولیت تضامنی ندارد منتها تقریباً قریب به اتفاق استادان حقوق تجارت نظر مخالفی دارند به این ترتیب که ضامن چک به همراه سایر متعهدانه چک مسئولیت تضامنی دارد رویه قضایی نیز در محاکم همین نظر را در عمل اجرا می‌کند بنابراین فردی که چک شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی را به عنوان ضامن امضا می‌کند باید کاملا واقف به این موضوع باشد که ممکن از دارنده چک صرفاً علیه و تا سقف ریالی مبلغ چک اقامه دعوا کنند همین مسئله یکی از امتیازات دیگر سند تجاری شکست قانونگذار تلاش داشته تا جایی که مقدور از اعتبار آن را بالا ببرد بنابراین صادرکننده چک ضرر نویسان و کسانی کوچک را منتقل می‌کند ولی ضامن آنچه که همگی در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند البته ام تمامی در این میان وجود دارد برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت ضامنی که ضمانت برات دهنده یا در فرض ما صادر کننده چک یا ظهرنویسان و افرادی که چک را به دیگری منتقل می کنند فقط با جذب مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است علت نیز مشخص است مانند یک امر تبعی است بنابراین ضمانت هم صرفاً به تبع همان فردی که مسئول است مسئولیت خواهد داشت

ماده قانونی ۳۱۵ قانون تجارت برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک از تاریخ صدور آن ۱۵ روز مهلت برای مطالبه وجه چک تعیین کرده است ماده ۳۱۵ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه شود دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور جه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده است باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود اگر دارنده چک در ظرف موارد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه کند دیگر دعوای و بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و ملاحظه می‌کنید که دارنده چک باید از زمان صدور چک ظرف ۱۵ روز به بانک محال علیه مراجعه و وجه چک را مطالبه کند چنانچه در این مدت چک به بانک برده شود و بانک مربوط به گواهی عدم پرداخت وجه چک را صادر کند با توجه به رعایت مهلت ۱۵ روزه بالا دارنده چک می تواند همزمان هم از صادرکننده و هم از ظهر نویسی چک در دادگاه حقوقی شکایت کند و محکومیت تضامنی هردوی ایشان را به پرداخت وجه درخواست کند

چنانچه در این مدت چک به بانک برده شود و بانک مربوط به گواهی عدم پرداخت وجه چک را صادر کند با توجه به رعایت مهلت ۱۵ روزه بالا دارنده چک می تواند همزمان هم از صادرکننده و هم از ظهر نویسی چک در دادگاه حقوقی شکایت کند و محکومیت تضامنی هردوی ایشان را به پرداخت وجه درخواست کند

در مورد دعاوی چک وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با تخصص و پیگیری پرونده های مربوطه تا انتهای کار در کنار شما تا رسیدن به حقتان خواهند بود  برای تماس از طریق شماره های 77723606 و 7772426 می توانید اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *