روز وکیل مبارک

دعوای رفع مزاحمت از حق و ممانعت از حق2

دعوای رفع مزاحمت از حق وممانعت از حق 2

بقلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید

دعوای ممانعت از حق عبارتست از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد

www.instagram.com/mehdadgar

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی دهد

که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوا در محاکم اقدام کنید

راه های اثبات ممانعت ازحق چیست؟

خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت و مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وی بوده

و بدون رضایت او یا از راه غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است

در دعوی ممانعت از حق ارائه سند مالکیت دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان صادر می کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده ملک را عدوانا تصرف کرده

و مانع از حق استفاده خواهان شده و یا در استفاده از این حق مزاحمتی برای او ایجاد کرده است

مزاحمت از حق چیست؟

قانونگذار در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای مزاحمت می گوید دعاوی مزاحمت عبارت است

از دعاوی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می کند که نسبت به متصرفات مزاحم است بدون اینکه ما را از تصرف خارج کند

راه های اثبات مزاحمت ازحق چیست؟

بهترین راه این است که شما ازشهادت افراد حاضر درمحل استفاده کنیدوهمچنین با پلیس تماس بگیریدhttps://mehdadgar.ir/2022/01/01

تادرصحنه حاضرشود وصورتجلسه ای برمبنای مزاحمت تنظیم کند

تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟

در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده استفاده‌کننده از حق می شود در حالی که در مزاحمت عمل فاعل اختلال جزئی در تصرف ایجاد می‌کند

بدون اینکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید

جرم ومجازات ممانعت ومزاحمت ازحق چیست؟

قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات می گوید هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل

پی کنی دیوارکشی تغییر حد فاصل امحای مرز کرت بندی نهرکشی حفر چاه غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی

اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل ها و مراتع ملی شده کوهستان‌ها باغها قلم استان‌ها منابع آب چشمه سارها انهار طبیعی

پارک‌های ملی تاسیسات کشاورزی دامداری و دامپروری کشت و صنعت اراضی موات بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت

یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک موقوفات محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته است

یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر

مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق

در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود

علاوه بر این مدعی می تواند خلع ید قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند بر اساس این ماده ۶۹۰ دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات

متجاوز را به رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند

در انتها شما می توانید برای طرح دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق و راهکارهای آن با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *