روز وکیل مبارک

نکاتی در خصوص اموال غیرمنقول و دادگاه مربوطه 2

نکاتی در خصوص  اموال غیرمنقول و دادگاه مربوطه 2

بقلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاهها در موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته

که یکی از مهمترین موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ها تشخیص صلاحیت دادگاه در ارتباط با اموال غیرمنقول یا دادگاه مربوطه در اموال غیرمنقول می باشد

به عبارت دیگر در صورتی که موضوع دعوی اقامه شده در دادگاه مال غیرمنقول باشد آن دعوا را باید در کدام دادگاه اقامه نمود و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را دارد

www.instagram.com/mehdadgar

انواع دعاوی مالی  اموال غیرمنقول عبارتند از:http://www.instagram/mehdadgar

دعاوی مالکیت_ مزاحمت و ممانعت از حق_ تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن

بر اساس قانون مدنی، یکی از انواع مال، مال غیر منقول است که دارای انواع و اقسام مختلف، اعم از غیر منقول ذاتی، اکتسابی یا تبعی و غیر منقول حکمی می باشد

و زمین، خانه، ثمره درختان، مادام که روی شاخه هستند و هر آنچه دربنا به کار رفته و جابجایی آن، مستلزم تخریب محل یا مال است، از مصادیق مال غیر منقول هستند.

قسمت مهمی از دعاوی مطرح در دادگاه های عمومی حقوقی، دعاوی راجع به اموال غیر منقول هستندhttp://www.law.com

که قواعد و شیوه طرح مخصوص به خود را دارند و به لحاظ تاثیری که این قواعد، بر حصول نتیجه و رسیدگی دعوا، توسط دادگاه صالح دارد،

ضروری بوده تا با انواع دعاوی راجع به اموال غیر منقول و مصادیق آن، آشنا بود.

دعوای مالکیت؛ که افراد، برای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیر منقول اقامه می کنند.

دعوای مزاحمت؛ که مستفاد از ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، می توان آن را زمانی مطرح نمود که شخصی با اعمالش، مزاحم تصرف متصرف در مال غیر منقولی شده است

(بدون اینکه مال را از تصرف متصرف، خارج نموده باشد.)www.instagram/mehdadgar.com

دعوای ممانعت از حق؛ که مستفاد از ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، می توان آن را زمانی مطرح کرد که دارنده یک حق، نتواند از حق ارتفاق یا انتفاع خود در ملک دیگری، استفاده کند.

دعوای تصرف عدوانی؛ که مستفاد از ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، می توان آن را زمانی مطرح نمود که دیگری، با زور و بدون رضایت متصرف سابق، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده باشد.

https://mehdadgar.ir/2021/08/24دعوای مربوط به الزام به تسلیم ملک و انتقال سند آن، همچنین، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت ملک و مطالبه اجرت المثل آن

نیز از دعاوی در حکم غیر منقول (غیر منقول تبعی) هستند. همچنین، دعاوی مربوط به ابزار آلات کشاورزی، اعم از تخم،

تراکتور، وسایل آبیاری و… که مالک واحد داشته، برای کشاورزی، ضرورت دارند و مالک آن ها را به عمل زراعت اختصاص داده، از حیث صلاحیت محاکم و توقیف، در حکم مال غیر منقول هستند

از این رو، در این مقاله، قصد داریم درباه انواع دعاوی راجع به اموال غیر منقول و مصادیق آن، صحبت کرده و پس از توضیح دعاوی مالی و غیر مالی راجع به این اموال، 

تفاوت آن را با دعوای منقول گفته و لیستی از مصادیق دعوای مال غیرمنقول و منقول، ارائه کنیم

طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی پس از اشاره به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول بر صلاحیت دادگاه در اموال غیر منقول را مورد اشاره قرار داده است

که بر اساس آن دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است

اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد بر اساس این ماده اصل کلی در آیین دادرسی مدنی آن است که دعوا باید در محل اقامت خوانده دعوا اقامه شود

اما در خصوص دادگاه صالح در اموال غیر منقول این موضوع متفاوت است و خواهان دعوا برای اینکه علیه دیگری اقامه دعوا نماید باید به دادگاه مراجعه کند که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است

نکته مهم : اگر خواهان هم دعوای اموال منقول و هم غیر منقول را داشته باشد دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی به طرح این دعوا دادگاهی است که مال غیر منقول درحوزه آن دادگاه قراردارد

در انتها هر گونه سوالی در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و طرح دادخواست آن دارید می توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

 

www.instagram/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *