.

تعلیق مجازات و انواع تعلیق مجازات 2

تعلیق مجازات و انواع تعلیق مجازات 2

به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

تعلیق مجازات یعنی این که مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود.

هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.

از دیگر مزایای تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضر زندان قرار نگیرد؛

زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد،

زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبه کاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود.

به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود.

مدت تعلیق در قانون مجازات جدید1تا5سال است.

صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست،

بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد.

جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشت شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند،

دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

الف_حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.

ب_ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

پ_اعلام هرگونه تغییر شغل،http://www.law.com

اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.

ت_کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

انواع تعلیق مجازات:

تعلیق مجازات دو قسم دارد:

تعلیق ساده:

در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازات جرم خود معاف می‌شود.

چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

تعلیق مراقبتی:

در تعلیق مراقبتی مجازات مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده،

باید الزاماتی را در مدت معینی از طرف دادگاه رعایت نماید.

در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.

شرایط تعلیق اجرای مجازات:

صادر کننده‌ی حکم برای به‌ کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد.

پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

شرایط ماهوی تعلیق مجازات:

الف_محکومیت‌های تعزیری.

اولین شرط تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی،

تعزیری بودن محکومیت مجرم است.

ب_در مجازات حدی تعلیق مجازات وجود ندارد،

زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود.

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق نمود.

محکومیت قطعی به حد.

محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو.

محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی.

محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال.

سابقه‌ی محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

پ. استحقاق محکوم.https://www.mehdadgar.ir

چه افرادی می توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند:

1_دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند.

که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد.

همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات،

می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

2_فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات،

در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری،

برای مجازات خویش تقاضای تعلیق کند.

blank

قرار تعلیق مجارات چه زمانی صادر می شود:

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت،

وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند،

پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

پس با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی،

زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات،

حسب مورد هم می‌تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.

مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود اگر در بازداشت باشد سریع آزاد می‌شود.

قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی صادر می‌شود.

لغو قرار تعلیق مجازات:

طبق ماده54قانون مجازات اسلامی:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،

مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود،

پس از قطعیت حکم اخیر،

دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود،

علاوه بر مجازات جرم اخیر،

مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا می‌شود.

افزون بر موارد ذکر شده در ماده‌ی فوق قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می‌شود:

1_سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر

2_شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم لغو کرده باشد.

چنانچه در خصوص موضوع تعلیق مجازات و انواع تعلیق مجازات سوالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *