.

صدور قرار تأمین چیست؟ 2

صدور قرار تأمین چیست؟ 2

به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

صدور قرار تأمین یکی از تمهیداتی است که قانون برای احقاق حق افراد زیان دیده در نظر گرفته است.

با وجود چنین امکانی تا اتمام بررسی ها و مشخص شدن رأی نهایی دادگاه،

دسترسی به متهم میسر خواهد بود.

در واقع قرار تأمین به این دلیل صادر می شود که متهم امکان مخفی شدن یا فرار را نداشته باشد.

بنابراین فرد آسیب دیده از موارد نقض قوانین توسط شخص خطاکار،

می تواند بابت جبران زیان خود مطمئن شود.

به این ترتیب متهم در هر زمان که دادگاه اراده کند کاملاً در دسترس است.

همین امر باعث می شود تا در زمان مقرر خود را به دادگاه و یا هر مرکزی که مشخص می شود معرفی کند.

فرادی که صلاحیت صدور قرار تأمین را دارند،http://www.law.com

قاضی دادگاه حقوقی و یا بازپرس پرونده کیفری هستند.

آن ها این قرار را بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم،

همچنین در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد صادر می کنند.

هدف این افراد از اجرای این بند از قانون این است که حقوق خواهان یا شاکی تضمین شود.

اما به طور دقیق قرار تأمین چیست که بنابر صلاحدید قاضی و یا بازپرس برای بازگرداندن حق فرد بزه دیده در نظر گرفته می شود.

ماده217قانون آیین دادرسی کیفری این مورد را برای تضییع نشدن حقوق شاکی عنوان کرده است.

قرار تأمین چیست؟

قانون همان طور که اشاره شد صدور قرار تأمین را به منظور اجرای عدالت در جامعه پیش بینی کرده است.

چرا که حقوق همه افراد جامعه از مهم ترین و اصلی ترین مواردی است که قانون به آن می پردازد.

هدف تمام قوانین نیز مانع شدن از تضییع حقوق افراد مختلف در جامعه است.

با توجه به این اهداف است که قرار تأمین به عنوان یک ضامن برای تضمین حقوق خواهان صادر می شود.

بر همین اساس است که ضابطین قضایی و دادگستری وظیفه های زیر را در کنار هم بر عهده دارند:

1_تأمین امنیت افراد جامعه.

2_جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان جامعه در جامعه.

3_ایجاد مانع در برابر تعرض به حقوق افراد.

blank

انواع صدور قرار تأمین کدام است؟

قانون کشور صدور قرار تأمین را به صورت های مختلف در نظر می گیرد.

برخی از انواع قرارهای تأمین شامل موارد زیر می شوند:

التزام به حضور با قول شرف:

متهم در این نوع قرار تأمین برای حضور پیدا کردن نزد قاضی در هر زمان که او را احضار کنند،

قول شرف می دهد.

التزام به حضور با تعیین وجه التزام:

متهم در این نوع از قرار تأمین برای تضمین حضور به موقع خود در دادگاه موظف به سپردن مبلغی تعیین شده می شود.

در قانون به این مبلغ تعیین شده وجه التزام می گویند.

صدور قرار تأمین با الزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف:

متهم در این نوع از انواع قرار تأمین برای تضمین عدم خروج از محدوده حوزه قضایی پرونده و در دسترس بودن قول شرف می دهد.

الزام به خارج نشدن از حوزه ی قضایی با تعیین وجه التزام:

در این قرار تأمین متهم وجهی را با عنوان وجه التزام در اختیار قانون قرار می دهد.

سپردن این وجه التزام ضمانت کننده عدم خروج او از محدوده حوزه قضایی پرونده خواهد بود.

التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام به صورت هفتگی یا ماهانه:

صدور قرار تأمین برای متهم در این مورد به این صورت است که متهم وجه التزام تعیین شده را می پردازند و آزاد می شود.

اما او باید به صورت نوبه ای خود را به مرجع معرفی شده از طرف قاضی پرونده معرفی کند.

زمان این معرفی کردن و اعلام حضور می تواند به شکل هفتگی و یا ماهانه باشد.

التزام به عدم خروج از محل اقامت با موافقت متهم و تعیین وجه التزام با نظارت یا بدون نظارت تجهیزات الکترونیکی:

متهم در این قرار تأمین ملزم می شود از منزل و یا محل اقامت تعیین شده خارج نشود.

با موافقت متهم برای او وجه التزام تعیین می کنند تا آن را بپردازد.

نظارت بر او نیز با تجهیزات الکترونیکی و یا بدون استفاده از این نوع تجهیزات انجام خواهد شد.

بازداشت موقت با شرایط مقرر قانونی:

قانون کشور صدور قرار تأمین در این رابطه را برای جرایمی خاص در نظر گرفته است.

متهم تا وقتی ادله ارائه شده مورد بررسی قرار گیرند و تکلیف پرونده مشخص شود در بازداشت خواهد بود.

جرایم زیر برخی از جرایمی هستند که صدور قرار تأمین برای آن ها به این صورت تعیین می شود:

1_جرایمی با مجازات قانونی سلب حیات.

2_جرایمی با مجازات قانونی حبس ابد.https://www.mehdadgar.ir

3_جرایمی که علیه امنیت کشور هستند.

کلام آخر درباره صدور قرار تأمین:

صدور قرار تأمین گاهی در رابطه با موارد حقوقی است و گاهی نیز به موارد کیفری ارتباط دارد.

انواع قرار تأمین حقوقی درباره تأمین خواسته و تأمین دلیل به کار می رود.

قرارهای تأمین کیفری به مواردی که جرمی اتفاق افتاده و شخص یا جامعه ضرر کرده باشند مربوط هستند.

روال قانونی کار به این صورت است که صدور قرار تأمین برای هر کدام از این نوع قرارهای تأمین توسط یک شخص انجام می شود.

انواع قرار تأمین کیفری را بازپرس پرونده صادر می کند.

او این کار را با توجه به جرم و وضعیت متهم انجام می دهد.

انواع قرارهای تأمین حقوقی را قاضی رسیدگی کننده به پرونده بعد از درخواست خواهان صادر می کند.

همه مواردی که در بالا به آن ها اشاره شد،

انواع قرارهای تأمین کیفری بودند.

قرارهای تأمین حقوقی را 2مورد زیر تشکیل می دهند:

قرار تأمین خواسته:

در این مورد دادگاه مالی را که خواهان در نظر دارد تا مشخص شدن نتیجه نهایی توقیف می کند.

قرار تأمین دلیل:

دادگاه در این مورد از دلیل صورت برداری می کند و سپس در گزارشی ثبت آن را انجام می دهد.

چنانچه در خصوص موضوع صدور قرار تأمین چیست سوالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *