الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 2

 الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 2

به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

قوانین و مقررات مربوطه به ساخت و ساز،

شامل تمامی مراحل ساخت از زمان شروع به ساخت تا اتمام آن می شود،

همان طوری که در ابتدای شروع به ساخت و ساز اخذ پروانه ساختمانی لازم است.

برای ادامه کار و فعالیت ساخت و ساز رعایت مندرجات پروانه ساختمانی،

نیز الزامی می باشد.

ساخت و ساز زمانی قانونی قلمداد می شود که تمامی مراحل ساخت،

مطابق با مندرجات در پروانه ساخت و ساز باشد و مشخصات آن به درستی انجام گرفته باشد.

رعایت کلیه قوانین و مقررات موجود دراین راستا،

موجب می شود تا در پایان کار ساخت و ساز،

بتوان برای اخذ سند رسمی بر مبنای ساخت و ساز صورت گرفته اقدام کرد.

برای برخورداری از سند رسمی تفکیک شده در هر ساختمان،

نیاز است تا اقدامات قانونی که مقدمه اخذ سند رسمی است رعایت شود.

همان طوری که در ابتدای شروع به ساخت و ساز،

اخذ پروانه ساختمانی برای اقدام به ساخت الزامی است.http://www.law.com

برای دریافت سند رسمی تفکیک شده هم ارائه صورت مجلس تفکیکی به عنوان یک مقررات قانونی به اداره ثبت الزامی می باشد.

مالک یا مالکین و همچنین سازندگان ملک برای دریافت سند تفکیک شده،

پس از اتمام کار ساخت و ساز می بایست حدود و مشخصات کلیه واحد های ساخته شده،

و قسمت های مشترک یعنی مشاع در ساختمان را به دقت مشخص نمایند.

این اقدامات به منظور این است تا اداره ثبت بتواند با استناد به آنها سند تفکیک شده برای هر واحد صادر نماید.

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی از موضوعات مهم می باشد.

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی:

بر طبق توضیحاتی که تا به اینجا داده شد،

دریافتیم به سندی که مشخصات قسمت‌های تفکیکی یک ساختمان و همین طور واحدها در آن مشخص می‌شود،

صورت مجلس تفکیکی می‌گویند.

تهیه این سند بر عهده مأمور اداره ثبت بوده و بر طبق گواهی پایان کار ساختمان تهیه می‌گردد.

با انجام این کار مشخصات و حدود اربعه هر واحد و همچنین قسمت مشاعات آن مشخص خواهد شد.

علاوه بر آن از واحدهای تفکیکی سهم هر شخص معلوم گردیده و مبنای سند برای هر واحد هم مشخص می‌شود.

لازم به ذکر است که هر زمان دو یا چند مالک به صورت مشاع در ملکی دارای سهم باشند،

و برای تقسیم سهم اختصاصی خود توافقی انجام نداده باشند،

هر کدام از مالکین مشاعی امکان این را دارند تا از اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه محل ملک اقدام به درخواست صدور رأی نمایند.

این امر به معنای جدا کردن سهم خود از سایر شرکا می‌باشد.

در نتیجه سند مالکیت اختصاصی خود را دریافت خواهند کرد.

به این عمل افراز گفته می‌شود.

بر این اساس الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ملزم است تا به طرفیت تمامی مالکان ملک مطرح شود.

روند تهیه صورت مجلس تفکیکی:

نوبت به اخذ تأییدیه مهندس ناظر زمانی است که یک ساختمان با تعداد واحدهای آن مشخص گردد.

مبنای صدور گواهی پایان کار شهرداری این سند می‌باشد.

اما در زمانی که ملک شخصی بوده و در محدوده قانونی شهر قرار داشته باشد موضوع متفاوت است.

در این صورت مالک باید درخواست تفکیک خود را با ارائه مدرک مالکیت خود و نقشه تفکیکی مصوب شهرداری ماده صد و یک شهرداری‌ها انجام دهد.

دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی:

در صورتی که از اخذ صورت مجلس تفکیکی توسط فروشنده ملک ممانعت به عمل آید،

امکان اخذ سند و انتقال ملک به خریدار انجام نمی‌شود،

در این راستا خریدار خواهد توانست با تنظیم دادخواستی فروشنده را به اخذ صورت مجلس تفکیکی ملزم نماید.

علاوه بر آن خریدار می‌تواند الزام به اخذ پایان کار و اخذ سند را نیز در دادگاه درخواست کند.

حدود و مساحت قسمت اختصاصی و همین طور مشترکات در صورت مجلس تفکیکی قید می‌گردد.

همچنین لازم به ذکر است که در ساخت و پیش فروش نیز قرارداد مشارکت به همین منوال انجام می‌شود.

سازنده یا پیش فروشنده در تمامی موارد بر اساس تعهد خود در مبایعه نامه مستلزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی خواهند بود.

وظیفه مالک رسمی ملک در درجه نخست،https://www.mehdadgar.ir

اخذ صورت مجلس تفکیکی بوده ولی در مواردی هم شخص دیگری ممکن است با تنظیم قرارداد متعهد به گرفتن این صورت مجلس بشود.

بهتر است متعهد نیز علاوه بر مالک رسمی ملک مورد طرف دعوا قرار بگیرد.

هر شخص در این دعوا که از صدور صورت مجلس تفکیکی سود ببرد خواهد توانست دعوا را مطرح کند.

مالک یا مالکین رسمی ملک،

خوانده اصلی این دعوا هستند و مالک رسمی کسی است که محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی می‌شود.

نحوه طرح دعوا الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی:

1_مواجه شدن خریدار با امتناع یا تعلل فروشنده از اخذ صورت مجلس تفکیکی.

2_زمانی که خریدار اقدام به پیگیری موضوع می‌نماید،

باید ضمن مراجعه به مراجع قضایی دادخواستی را هم در زمینه‌ی مربوطه به دادگاه تقدیم کند.

3_خریدار در دادخواست به عنوان تقاضای محکومیت فروشنده به عنوان خوانده و از دادگاه اخذ صورت مجلس تفکیکی را درخواست می‌نماید.

4_نام تمامی فروشندگان و خریداران ملک باید توسط خریدار در دادخواست قید گردد.

در نتیجه دعوا الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی باید برای تمامی مالکین ملک طرح شود.

چنانچه تنها نام آخرین مالک در دادخواست توسط خواهان قید شود،

دعوا از جانب دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

5_در صورتی که دادگاه خوانده را به اخذ صورت مجلس تفکیکی محکوم کند،

اما باز هم فروشنده از انجام این کار ممانعت به عمل آورد،

بر اساس رأی دادگاه خریدار می‌تواند اقدام به پیگیری موضوع و اخذ صورت مجلس تفکیکی کند.

پس از آن با طرح شکایت از فروشنده توسط خواهان یا خریدار،

می‌تواند طلب پرداخت هزینه و خسارات دادرسی را از دادگاه نماید.

چنانچه در خصوص موضوع الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی سؤالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای مؤسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری باشماره 77723606 و 77724264  تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *