الزام به فک رهن ملک مه دادگر

الزام به فک رهن ملک قسمت 1

الزام به فک رهن ملک قسمت 1

نکاتی در خصوص الزام به فک رهن ملک غیرمنقول

مبنای حقوقی موضوع

ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک و یا سایر اشخاص دریافت کرده است را در رهن قرار داده باشد.در مواردی شخص وام گیرنده که اصطلاحا به او راهن میگویند تمامی اقساط و بدهی خود را میپردازد اما طلبکار{بانک یا هر شخص دیگر}فک رهن نمی کندصاحب ملک میتواند دادخواست الزام به فک رهن طرح نماید.

جهت مشاوره و اعطای وکالت در این زمینه میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ارتباط باشید
حالت دیگر زمانیست که مالک ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی ملک در رهن خود را به دیگری منتقل مینماید و متعهد میشود تا زمان تنظیم سند رسمی،ملک را از رهن خارج نماید ولی در موعد مقرر موفق به اینکار نمیشود.در این مورد،میتواند طی دعوای الزام به به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام نماید
وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر میتوانند در این زمینه یعنی دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک به شما کمک نمایند
حالت سوم هم وجود دارد و ان در زمانیست که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت،ملک در رهن بانک برده شده وسازنده متعهد شده باشدکه نسبت به فک رهن ملک اقدام کند.در چنین مواردی نیز مالک ویا هر ذی نفع دیگری میتواند علیه سازنده دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

دعوی الزام به فک رهن - مه دادگر
موسسه حقوقی مه دادگر متخصص در وکالت امور ملکی

طرفین دعوای الزام به فک رهن

در دعوای الزام به فک رهن،خواهان شخصی است که خواستار فک رهن میباشد.خوانده عبارت از شخصی که قانونا و یا بر اساس یک قرارداد متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک میباشد.اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک بعنوان احدی از خواندگان نیست و دادخواست صرفا به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود اما برخی با این نظر مخالف هستند و معتقدند که بایستی نام مرتهن نیز بعنوان یکی از خواندگان مطرح شود

نحوه اجرای رای

در صورتی که محکوم علیه ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجراییه از اجرای حکم خودداری کند،طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی،محکوم له میتواند از دادگاه توقیف اموال محکوم علیه و فروش ان را تقاضا نماید و از فروش اموال محکوم علیه فک رهن انجام میشود در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد، محکوم له خود میتواند اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه نمایدو فک رهن کند و سپس بدون انکه نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد 3 نکته در خصوص الزام به اخذ پایان کار ملکاز طریق اجرای اخکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه  ویا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریزی  بابت فک رهن اقدام نماید اگر محکوم له نزد خود مبلغی بعنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه میباشد،میتواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده وهزینه های فک رهن را پرداخت نماید
البته در این زمینه نیز میتوانید با وکلای متخصص موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در زمینه ملکی مشاوره و وکالت این امور را به وکلای مجموعه بسپارید

http://www.instagram/mehdadgar.ir

برخی نکات کلیدی در خصوص دعوای الزام به فک رهن

1:الزام به فک رهن میتواند مستند به قرارداد بیع و یا قرارداد مشارکت در ساخت و امثال انها باشد

2:خواسته الزام به فک رهن باید بصورت صریح در دادخواست ذکر شود و نمیتوان به ذکر عناوینی همچون الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی اکتفا کرد

3:اگر شخص طی یک قرارداد تعهد به فک رهن ملک داده باشد و با وجود حکم دادگاه امکان فک رهن فراهم نشود، محکوم له میتواند اقدام به فسخ قرارداد کند.بعنوان مثال:اگر طی یک قرارداد مشارکت در ساخت سازنده و یا مالک متعهد به فک رهن ملک شده باشندو با وجود حکم قطعی امکان فک رهن میسر نشده باشد متعهدله میتواند اقدام به فسخ قراردادمشارکت در ساخت نماید

در نهایت چنانچه نظر و دیدگاه یا سوالی در خصوص مقاله امروز داشته میتوانید با ما به شماره تماس 09121597687 و77723606 و 77724264 در ارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *