الزام به فک رهن ملک مه دادگر

نکاتی در خصوص الزام به فک رهن ملک قسمت 2

نکاتی در خصوص الزام به فک رهن ملک قسمت 2

الزام به فک رهن ملک

1:باید توجه داشت در صورتیکه ملکی در رهن باشد نمی توان الزام مالک ان ملک را به تنظیم سند رسمی ملک خواست.در این خصوص زویه دادگاه ها متفاوت است.برخی از محاکم معتقدند ابتدا دادخواست الزام به فک رهن باید تنظیم شود و پس از فک رهن،دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داده شود،اما برخی دیگر از محاکم تقدیم همزمان دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را میپذیرند.

البته اخیرا طی رای وحدت رویه شماره 832 دیوانعالی کشور تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را امکان دانسته و محاکم ملزم به قبول و صدور دادنامه برای چنین دادخواستی میباشند.https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27328

رای وحدت رویه شماره 832 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به فک رهن عین مرهونه فروخته شده - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
رای وحدت رویه 832 دیوانعالی کشور

2:از انجا که خواسته های فک رهن،اخذ پایان کار،اخذ صورتمجلس تفکیکی،همگی مقدمات تنظیم سند رسمی و دارای منشا واحد هستند،میتوانند در یک دادخواست بصورت همزمان قرار گیرند.

3:اگر شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک،شکایت داشته باشد و معتقدباشد که سند رهنی به صورت غیر قانونی تنظیم شده است،باید دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نیست.{موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با همکاری وملای متخصص در امور ملکی در خدمت شماست}

4:اگر شخصی قبل از این که طرح دعوای فک رهن کند،بدهی متعهد به مرتهن را بدون اذن وی پرداخت کند،امکان مراجعه به مدیون و دریافت مبلغ پرداختی جهت فک رهن را ندارد.

5:برخی از محاکم که در اقلیت هستند،معتقدند از ان جا که فک رهن از مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی است،صرف دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی  ومحکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی برای الزام وی به فک رهن،کافی است و نیازی به طرح دادخواست جداگانه ای تحت عنوان الزام به فک رهن نیاز نیست اما اکثریت محاکم با این نظر مخالف بوده ،قایل به تقدیم خواسته فک رهن به دصورت مستقل هستند.البته رای وحدت رویه 832 دیواتعالی کشور این موضوع اختلافی را حل نموده است.https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27328

6:در مواردی که فروش ملک با اجازه مرتهن صورت گرفته و در صورتیکه خریدار ملک پس از خرید بتواند رضایت مرتهن را برای تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن جلب کند،دیگر نیازی به طرح دعوای الزام به فک رهن به عنوان مقدمه الزام به تنظیم سند رسمی نیست.در چنین حالتی پس از کسب رضایت مرتهن دادگاه حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر میکند ومالکیت ملک بدون فک رهن به محکوم له منتقل میشود.

الزامبه فک رهن. موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
الزام به فک رهن

7:دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت میباشد بلامانع است و مغایر ماده 56 قانون اجرای اخکام مدنی محسوب نمیشود.

همچنین چنانچه در خصوص الزام به فک رهن ملک علاقه مند به افزایش اطلاعات حقوقی خود میباشید میتوانید مطلب الزام به فک رهن ملک قسمت 1را نیز مطالعه بفرمایید
ماده56 قانون اجرای احکام مدنی:هرگونه نقل وانتقال،اعم از قطعی،شرطی و رهنی،نسبت به مال توقیف شده باطل و بدون اثر میباشد

رویه و نظریات قضایی در باب الزام به فک رهن ملک

1:رای شماره 1323 شعبه37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:در دعوای تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار صدور رای الزام به فک راهن به طرفیت راهن صحیح نیست،چون او قانونا اختیار فک رهن را ندارد.
2:رای شماره 1980 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:دعوای الزام به فک رهن جایز است،زیرا در عرف رایج و متداول در جامعه اغلب ساختمانها دارای تسهیلات بانکی و در رهن بانکها میباشند.بنابراین از ان جا که پرداخت دین از جانب مدیون یا غیر ان به لحاظ ماده 267 همان قانون بدون اشکال است.مبانی قانون یاد شده امکان الزام به فک رهن قبل از انتقال رسمی ملک را توصیه میکند.{موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با همکاری وکلای متخصص در امور ملکی در خدمت شماست}
3:رای شماره 824 شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن بنام خود باشد،این دعوی به دلیل عدم تضرر به حقوق اشخاص ثالث، مسموع است.
4:رای شماره 1062 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:اصولا تهیه مقدمات لازم جهت انتقال سندرسمی املاک از جمله فک رهن برعهده فروشنده است و تحمیل این تکلیف قانونی بر خریدار،توجیه منطقی ندارد.

در نهایت چنانچه نظر و دیدگاهی در خصوص این مقاله دارید میتوانید در انتها با ما در میان بگذارید

همچنین در صورتیکه در خصوص دعاوی الزام به فک رهن ملک سوال یا مشکلی داشته با ما با شماره تماس 09121597687 و 77723606 و 77724264 در ساعات اداری در میان بگذارید.

 

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *