تایید بطلان قرارداد پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

الزام به انجام تعهدات بر احداث بنا در دعاوی ملکی قسمت 1

الزام به انجام تعهدات بر احداث بنا در دعاوی ملکی قسمت 1

مبنای حقوقی دادخواست الزام بر ایفای تعهدات

ممکن است شخصی در قالب قراردادی،مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت،متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود.در مواقعی که شخص متعهد طبق زمان بندی پیش بینی شده در قرارداد اقدام به ساخت بنا و تکمیل ان نکند،شخص ذینفع میتواند دادخواست الزام شخص ماعهد به ایفای تعهدات مبنی بر احداث بنا را طرح نماید.{وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر میتوانند با تجربه و علم خود در ااین زمینه بعنوان وکیل در کنار شما باشند}

قبل از ورود به اصل مقاله شما را به دیدن پست قبلی مبنی بر املاک در رهن نکاتی در خصوص الزام به فک رهن ملک قسمت 2دعوت مینمایم

طرفین دعوا

شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد که اصطلاحا متعهد له نامیده میشود خواهان دعواست و کسی که تعهد به ساخت داده است،خوانده دعوا محسوب میشود.

مرجع صالح برای رسیدگی

از ان جا که دعوای الزام به احداث بنا مرتبط با ملک و مال غیر منقول است در دادگاهی اقامه میشود که ملک در حوزه قضایی ان دادگاه باشد

نحوه اجرای رای

پس از صدور رای قطعی مبنی بر احداث بنا دادگاه خوانده را ملزم میکند که تعهد خود را انجام دهد و در صورتیکه تعهد خود را انجام نداد خواهان میتواند با هزینه خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده مطالبه کند.در صورتیکه خواهان امکان احداث بنا را نداشت واجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود،خواهان میتواند اقدام به فسخ قراردادی که مبنای تعهد خوانده است نماید.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937

 

الزام ایفای تعهد - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1:برابر قانون در پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد موفق به تکمیل پروژه نشود با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفا اقدامات جزیی تا تکمیل پروژه باقی مانده است یعنی کمتر از 10درصد باقی مانده است پیش خریدار میتواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود بشود.با این حال در عمل از ان جا که قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمیشود،اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و حق پیش خریدار صرفا از طریق دادگاه قابل مطالبه است.

2:در صورتی که پس از صدور رای محکوم علیه به تعهد خود عمل نکندو مالک یا پیش خریدار نیز امکان تکمیل بنا را نداشته باشد مالک یا پیش خریدار میتواند اقدام به فسخ قرارداد کد

3:اگر ملک در تصرف متعهد باشد و امکان تکمیل ملک توسط مالک و یا پیش خریدار وجود نداشته باشد باید دادخواست الزام به تحویل ملک و یا خلع ید تقدیم شود و پس از رفع تصرف متعهد اقدام به تکمیل ساختمان شود.

4:اگر محکوم له پرونده به استناد رای دادگاه اقدام به تکمیل ملک نماید هزینه های پرداخت شده از سوی وی صرفا در حد قرارداد منعقده بین طرفین پرونده و یا هزینه هایی که مطابق با عرف منطقه ملک باشد قابل مطالبه خواهد بود.

دعاوی ملکی موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

5:محکوم له میتواند تکمیل بنا را از طریق قرارداد با شخص ثالث انجام دهد.{وکلای متخصص ملکی موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در این مورد میتوانند به شما کمک کنند}

6:در رهن یا بازداشت بودن ملک مانع حکم الزام به تکمیل ساختمان نمیشود.چهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله الزام به فک رهن ملک قسمت 1مراجعه شود.

7:اگر محکوم علیه در ملکی که محکوم به تکمیل ان شده است رسما فدرالسهمی داشته باشد میتوان هزینه های اجرای حکم را از طریق و فروش و توقیف قدرالسهم وی تامین کرد.

8:اگر تعداد اشخاصی که نسبت به تکمیل بنا ذی نفع هستند بیش از یک نفر باشد لزومی ندارد همه انها دادخواست الزام به انجامتعهد را بدهد و حتی یک نفر از ذی نفع ها نیز به تنهایی میتواند اقدام به طرح این دعوا کند.البته به نظر میرسد در زمان اجرای حکم صرفا برای تکمیل مشاعات و واحدهای اختصاصی اشخاص که اجراییه به نفع انها صادر شده است میتوان از مزایای حکم صادر شده استفاده کرد.

9:ممکن است تعهد سازنده احداث کل بنا نباشد و صرفا احداث و یا تکمیل بخشی از بنای ساختمان را متعهد شده باشد.در این حالت در عنوان خواسته بجای الزام به احداث بنا باید الزام به تکمیل بنا قید شود.

در نهایت در صورت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص موضوع این مقاله یا هرگونه دیدگاه یا نظری در قسمت دیدگاه در انتهای مقاله نظرات خود را اعلام نمایید و یا با شماره های 77723606 و 77724264 با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *