دعوای خلع ید ملک

دعوای خلع ید ملک قسمت 1

دعوای خلع ید ملک قسمت 1

مبنای حقوقی دادخواست دعوای خلع ید ملک

اگر ملکی اعم از زمین خانه یا اپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است

به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد کسی که سند مالکیت بنام اوست

میتواند برای تخلیه ملک دعوای خلع ید مطرح کند.

همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد سایر مالکین میتوانند
برای تخلیه ملک دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف انهاست تقدیم نماید.

نظریه مشورتی درباره خلع ید - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

طرفین دعوا

مالک ملک میتواند بعنوان خواهان علیه متصرف غیرقانونی ملک بعنوان خوانده اقامه دعوا نماید و
از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز را به همراه تحویل ملکتقاضا نماید.
{چنلانچه در این زمینه تمایل به داشتن وکیل داشتید وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با تجربه در دعاوی ملکی در خدمت شما میباشند}.
ضمنا میتوانید چنانچه تمایل به اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی ملک داشته به پست تصرف عدوانی چیست؟ 2

مرجع صالح برای رسیدگی

طبق ایین دادرسی مدنی کلیه دادخواست های راجع به ملک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوه اجرای حکم

بعد از اینکه حکم خلع ید قطعی شد مطابق قواعد عمومی ایین دادرسی مدنی اجراییه صادر و به متصرف ابلاغ میگردد
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به خلع ید اقدام نماید.
در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی اقدام به تخلیه ملک میکند.
دعوای خلع ید ملک. موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر 77723606
دعوای خلع ید ملک قسمت 1

نکات کلیدی مرتبط با دعوای خلع ید ملک

1:دعوای خلع ید ملک دارای 4 رکن میباشد که عبارتند از:
مالکیت رسمی خواهان بر ملک
غیرمنقول بودن مال مورد تصرف
احراز تصرف خوانده بر ملک
غیرقانونی بودن تصرف متصرف
2:دعوای تصرف خلع ید ملک فرع بر اثبات مالکیت است https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22533و
اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین در املاکی که ثبت نشده اند ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز طرح شود.
3:بازداشت یا در رهن بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید ملک نخواهد بود.
4:طرح دعوای خلع ید ملک در دادگاه حقوقی مانع شکایت کیفری بعنوان رفع تصرف عدوانی تصرف عدوانی چیست؟ 2 نمیباشد.
5:اگر مبنای تصرف خوانده قراردادی باشد که مهلت ان به اتمم رسیده و متصرف متعهد به تخلیه ملک است،
بجای دادخواست خلع ید باید دعوای تخلیه ید تقدیم شود.
6:اجرای حکم خلع ید از ملک منوط به تخلیه و تحویل ملک است.
ولی در برخی موارد از جمله در موارد املاک مشاع،دادگاه فقط ملک را تخلیه میکند
اما به هیچ یک از مالکین مشاعی ملک را تحویل نمیدهد.
7:در ضمن با دادخواست خلع ید میتوان الزام متصرف را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیز از دادگاه مطالبه نمود.
{جهت مشاوره بیشتر با وکلای متخصص امور ملکی در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر میتوانید با شماره های
77723606 و77724264 تماس بفرمایید}
8:در دعوای خلع ید از ملک مشاع بهتر است که کلیه دعوا علیه همه شرکا مطرح شود.
9:اگر بین مالکین مشاع تقسیم نامه وجود داشته باشد،نمیتوان دادخواست خلع ید طرح کرد
10:اگر متصرف در ملک بدون اذن مالک اقدام به ساخت بنا و یا کاشت درخت کرده باشد،
جتی باصدور حکم خلع ید ملک نیز نمیتوان اقدام به تخریب بنا و یا قطع درختان کرد
و خواهان باید در ضمن دادخواست خلع ید ملک،قلع و قمع بنا و قطع اشجار نیز بخواهد.
به عبارت دیگر اجرای حکم خلع ید منوط به قلع و قمع بنا و یا اشجار است و تا قبل از ان حکم خلع ید اجرا نمیشود.
11:اگر متصرف در ملک با اجازه مالک اقدام به ساخت بنا یا کاشت در خت کرده باشد،
نمیتوان حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا و یا قطع درختان صادر کرد زیرا متصرف قانونا مالک بنا و یا درخت است.
12:اگر برای دادگاه محرز شود که فردی که ملک را متصرف شده است
بدون سو نیت و بر اثر اشتباه محاسباتی در ملک بنا ساخته یا درخت غرس کرده است
و میزان ضرر که در نتیجه قلع و قمع که به متصرف وارد میشود بیشتر از ضرر مالک است
در صورت موافقت متصرف به پرداخت قیمت زمین به مالک دادگاه حکم به خلع ید نمی دهد.
بلکه حکم به پرداخت قیمت زمین توسط متصرف و اصلاح سند بنام متصرف صادر میکند.

در نهایت چنانچه سوال حقوقی در خصوص این مقاله داشته میتوانید با شماره تماس 77723606 و 77724264  با وکلای موسسه حقوقی  محمدرضا مه دادگر تماس حاصل فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *