دعاوی چک و اسناد مالی--موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مجازات چک کیفری قسمت 2

مجازات چک کیفری قسمت 2

انواع چک کیفری

1:چک بلامحل : که توضیح ان در مقاله قبلی داده شده است میتوانئید جهت مطالعه بیشتر به مقاله جرایم چک های صیادی قسمت 1
مراجعه نمایید.
 مجازات چک کیفری -موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
مجازات چک کیفری
2:جرم صدور چک از حساب مسدود: قانون گذار درز ماده 10 ق.ص.چ مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود را{حداکثرمجازات مندرج در ماده7}تعیین کرده است.در ماده 7 این قانون همان گونه که گذشت مجازات بر اساس مبلغ چک تعیین شده است.حال مراد از حداکثر مجازات ناده 7 ایا حداکثر مجازات بر حسب مبلغ چک است؟یعنی اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از 10 میلیوت ریال باشد سه ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در چک بیش از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد شش ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در چک بیش از 50میلیون ریال باشد یک سال حبس  و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مجازات خواهد شد.یا اینکه مراد از حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 حداکثر  مجموع مجازاتهای ذکر شده در ماده 7 است؟یعنی در جرم صدور چک از حساب مسدود مبلغ مندرج در چک هر میزان که باشد مجازات ان یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک میباشد؟هر دو نظر طرفدارانی دارد. هرچند عبارت {حداکثر مجازات مندرج در ماده 7}ظهور در نظر دوم دارد اما عبارت قبل از ان یعنی عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود ،ظهور در نظر اول دارد  ومیتواند قرینه ای بر عبارت بعدی باشد.به علاوه اینکه نظر اول با تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است.البته لازم به ذکر است که در زمان تصویب ماده 10 مجازات مندرج در ماده 7 بر حسب مبلغ نبوده است و مجازات صدور چک بلامحل با هر مبلغی 6 ماه تا دوسال حبس بود که مجازات مذکور در ماده 10 نیرز بالطبع دو سال حبس بود.جهت مطالعه بیشتر و اشنایی با قانون صدور چک میتوانید به ادرس   https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97463 مراجعه نمایید.
{چنانچه در خصوص دعاوی چک و موضوع مجازات چک کیفری سوال یا پرونده ای داشته میتوانید با وکلای متخصص موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره ق77724264 و 77723606 تماس حاصل فرمایید}

نکته مهم

با توجه به قسمت اخیر ماده 10 ق.ص.چ که مقرر داشته است{مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است}ایا این مقرره با مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ شده است یا نسبت به ان خاص محسوب میگردد؟به نظر میرسد که قانون مجازات اسلامی در مبحث کلیات اعم از شروع به جرم ،معاونت در جرم،تعلیق اجرای مجازات و…. قواعد کلی را بیان نموده است و قصد یکسان سازی قواعد و نسخ قواعد پراکنده در قوانین خاص را داشته است.بنابراین این قسمت از ماده 10 به وسیله قاونو مجازات اسلامی نسخ شده است و مجازات این جرم از حیث تعلیق اجرای مجازات تابع قانون مجازات اسلامی است.اما اگر این مبنا را نپذیریم و این قسمت از ماده 10 ق.ص.چ را منسوخ ندانیم،با توجه به اینکه تعلیق اجرای مجازات در اثتای اجرای مجازات از تاسیسات جدید فانون مجازات اسلامی است که سابقه در قوانین قبلی نداشته است، این سوال مطرح میشود  که ایا ماده 10 فقط تعلیق هنگام صدور حکم را شامل میشود یا تعلیق در مرحله اجرا ی حکم را نیز شامل میشود؟به نظر میرسد که طبق مبنای دوم،ماده 10 یک مورد به موارد ماده 47 قانون مجازات اسلامی که موارد ممنوعه تعلیق است اضافه خواهد کرد.بنابراین تعلیق مطلقا ممنوع خواهد بود زیرا مراد از تعلیق اصل تعلیق است نه فرد خاصی از تعلیق.
سوال دیگر این است که ایا ممنوعیت مذکور در ماده 10 ق.ص.چ شامل تعلیق تعقیب هم میشود؟پاسخ این پرسش تابع این است که وفق مطالب از پیش گفته شده مجازات ماده 10 را قابل تعلیق بدانیم یا خیر زیرا شرط تعلیق تعقیب این است که تعلیق مجازات ان جرم ممنوع نباشد.

در نهایت چنانچه سوال حقوقی در خصوص موضوع این مقاله یعنی دعاوی چک و مجازات چک کیفری داشته میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره های 77723606 و 77724264 در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *