مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

دعاوی چک قسمت 3

دعاوی چک قسمت 3

طرفین شکایت کیفری چک

1:شاکی

وفق ماده 11 ق.ص. چ تنها دارنده چک یعنی کسی که ان را برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده و گواهی عدم پرداخت بنام او صادر گردیده است.بنابراین چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک به شخص دیگری منتقل شود وی حق شکایت کیفری نخواهد داشت که هدف قانونگذار از وضع این مقرره جلوگیری از شرخری وسواستفاده از قانون جهت وصول چک بوده است.
همانگونه که در مباحث حقوقی راجع به چک بیان شد یکی ازاقسام ظهرنویسی،ظهرنویسی جهت وکالت در وصول چک است.در این حالت کسی که وکالت در وصول دارد به بانک مراجعه میکند و در صورت بلامحل بودن چک گواهی عدم پرداخت وفق ماده 11 ق.ص.چ بنام موکل صادر میشود و موکل حق شکایت کیفری خواهد داشت.اگر وکیل در وصول،بانک باشد رای وحدت رویه شماره 31 مقرر میدارد:نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در ان ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع علیه پس از دریافت چک از مشتری ان را برای وصول به بانک دیگری ببرد و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را بنام بانک اول صادر کند این امر نمیتواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارایه داده گردد.مضافا اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک و رویه معمول ان موسسات و وظایف انها تردید نیست که بانک ها معمولا بعنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه ان از بانک دیگری اقدام مینمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه ان اقدام مینماید هیچ گاه گواهی برگشت  چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نماید.بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک ها میباشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.{در صورت هرگونه سوال حقوقی در خصوص دعاوی چک میتوانید با شماره تماس 77723606 و 77724264 در ارتباط باشید} همچنین میتوانید جهت مطالعه در خصوص صور دعاوی چک به  نکاتی که در خصوص اجراییه چک از طریق دادگاه و یا اجرای ثبت باید بدانیم چیست؟ مراجعه نمایید.
دعاوی چک - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی چک

حق شکایت کیفری در فرض انتقال چک

1:انتقال غیرقهری:

بعد از ارایه چک به بانک و پشت نویسی ان توسط دارنده ممکن است فروض ذیل حادث شود:
الف:دارنده چک را برگشت نمیزند:
اول اینکه دارنده چک رامنتقل هم نمی کند،در صورتیکه چک با گواهی عدم پرداخت مواجه شود حق شکایت کیفریبرای دارنده محفوظ است
دوم اینکه دارنده چک را به شخص دیگری منتقل میکند:اگر چک با عدم پرداخت مواجه شود منتقل الیه حق شکایت دارد
ب:دارنده چک را برگشت میزند:
اول اینکه دارنده شکایت کیفری مطرح و بعد از شکایت چک را منتقل میکند منتقل الیه و انتقال دهنده هر دو شکایتشان ذایل میشود
دوم اینکه دارنده شکایت نمیکند و چک را به شخص دیگری انتقال میدهد منتقل الیه حق شکایت کیفری ندارد
در این حالت چنانچه چک دوباره به انتقال دهنده منتقل شود و انتقال دهنده دوباره دارنده چک شود ایا حق شکایت کیفری وی اعاده میشود؟در این خصوص دو نظر ارایه گردیده است نظر اول اینکه درباره حق شکایت دارنده در این خصوص قانون ساکت است ولی چون قانون تصریحی به زوال حق او ندارد و در مقام بیان هم بوده است لذا حق شکایت کیفری او باز میگردد.نظر دوم این است که حق شکایت کیفری با یک بار زوال دیگر قابل برگشت نمیباشدزیرا این امر از ملاک تبصره ماده 11 برداشت میشود و تفسیر به نفع متهم نیز موید این نظر است. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97463

 

همچنین با توجه به پیچیدگیهای موجود در خصوص قانون صدور چک وجود حالات مختلف باید تمام موارد بالا مدنظر قرار گیرد

در نهایت چنانچه سوال یا پرونده ای در خصوص دعاوی چک داسشته میتوانید با وکلای متخصص موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در زمینه امور مربوط به چک با شماره تماسهای 77723606 و77724264 در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *