دعاوی ملکی وجه التزام موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

وجه التزام

وجه التزام

مبنای حقوقی دادخواست وجه التزام

وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه تاخیر ویا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی میکنند.
در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل میرساند.
به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل اپارتمانهای موضوع قرارداد اقدام ننماید به ازای هر روز تاخیر در اجرای تعهد مبلغی بعنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت نماید.
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد اجرای تعهد را با تاخیر انجام دهد ویا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف ورزد طرف دیگر قرارداد میتواند دادخواست مطالبه وجه التزام را تقدیم نماید.

وجه التزام موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

طرفین دعوی مطالبه وجه التزام

طرفین دعوی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در ان وجه التزام تعیین شده است.شخصی که تعهد به نفع او شده است خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده خوانده دعوی میباشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی

دعاوی مطالبه وجه هرچند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع ان ملک است جزو دعاوی منقول محسوب میشود و خواهان میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد طرح دعوا نماید.

نحوه اجرای رای

بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت ان متعهد له باید درخواست صدور اجراییه نماید و به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و در صورت عدم شناخت اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره راهور نیروی انتظامی،ثبت اسناد و املاک،بانک مرکزی و… در صدد بدست اوردن اموال و جبران خسارت های مالی بوجود امده براید.در صورتی که مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له میتواند جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1:اگر در معامله ای شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت پرداخت نماید یا همان وجه التزام،دادگاه نمیتواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از ان چه در قراردادذکر شده است محکوم نماید.
2:احکام حقوق وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است .
وجه التزام خسارت مقطوعی است که طرفین ضمن قرارداد در مورد ان توافق میکنند و در صورت تخلف از قرارداد ولو ان که ضرر و زیانی به متعهد له وارد نشده باشد دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم مینماید.
اما در موردی که وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد به وی ضرر و زیان وارد شده است در غیر اینصورت نمی توان مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخف از تعهد مطالبه کرد. میزان وجه التزام معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است و دادگاه نمی تواند فرد متخلف را به مبلغی بیشتر یا کمتر از وجه التزام محکوم نمایدواما در مورد ضرر و زیان میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزشیابی کارشناس محاسبه و فرد به پرداخت ان محکوم خواهد شد.
3:روشن است که وجه التزام جهت تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد قرارداد است.اما در مورد اینکه ایا متعهد میتواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد ،خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند یا اینکه باید تعهد اصلی را نیز انجام دهد اختلاف نظر وجود دارد برخی از محاکممعتقدند که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد گرفته شود متخلف را نمیتوان به اجرای تعهد اصلی ملزم کرد این نظر نظر اکثریت است.به عبارت دیگر زمانی میتوان وجه التزام عدم اجرای تعهد را مطالبه کرد امکان الزام متعهد به اجرای تععهد اصلی وجود نداشته باشد. https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22994
عده دیگر معتقدند که خسارت عدم لنجام تعهد و اجرای تعهد اصلی با هم قابل حمع هستند.البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی نقش موثری در نظر دادگاه در اینخصوص دارد و دادگاه باید در ابتدا قصد طرفین را شناسایی نماید و احاز کند که قصد طرفین چه بوده است.
همچنین میتوانید جهت مطالعه بیشتر در خصوص دعاوی ملکی به  دعاوی ملکی قسمت 4مراجعه نمایید.

در نهایت چنانچه در خصوص موضوع وجه التزام قرارداد های ملکی سوالی داشته میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره های 77723606 و 77724264 تماس بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *