دعاوی چک و اسناد مالی قسمت 4--موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

دعاوی چک قسمت 6

دعاوی چک قسمت 6

قرار تامین کیفری

همان گونه که در کتاب آیین دادرسی کیفری بیان شد، قانون گذار علاوه بر اینکه ضوابط عامی برای صدور قرار تامین کیفری تایین نموده است ، در برخی ازجرایم، صدور نوع خاصی از قرار های تامین کیفری را الزامی دانسته است . ماده 18 قانون صدور چک یکی از این موارد است که مقرر می دارد:((مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان درصورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری)_ مصوب کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی _ حسب مورد یکی از قرار های تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.

چنانچه در خصوص موضوع دعاوی چک علاقه مند به مطالعه می باشید می توانید بامراجعه به پست دعاوی چک قسمت 5 اطلاعات کسب نمایید.

نکته مهم دیگر درباره قرار تامین کیفری در جرایم  مربوط به چک این است که آیا مبلغ چک تاثیری بر نوع و مبلغ قرار تامین کیفری دارد یاخیر؟ مثال، جرم صدور چک بلامحل به مبلغ  ده میلیون تومان با چک بلامحل یک میلیاردتومن آیا در قرار تامین کیفری در تفاوتی دارد یا  خیر؟ همان گونه که  در کتاب آیین  دادرسی کیفری بیان شد، در جرایمی که دادگاه مکلف به رسیدگی به خسارت ناشی از جرم است مانند سرقت، قطعا میزان رد مال در نوع ومبلغ قرار تامین اثر دارد و باید لحاظ شود، زیرا وقف ماده 219ق.آ.د.ک مبلغ وجه التزام و وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال  از خسارت  بزه دیده کمتر باشد، زیرا یکی از دلایل صدور قرار تامین، تضمین حقوق بزه دیده  و زیان وی می باشد. اما در جرایمی که رسیدگی به خسارت مستلزم تقدیم دادخواست است، اینکه میزان خسارت باید در قرار تامین کیفری لحاظ شود، مورد اختلاف است.
دعاویچک قسمت 6- موسسه حقوقی محمدرضا مهدادگر
دعاوی چک قسمت 6
برخی معتفدند که میزان خسارت مطلقا تاثیری در قرار تامین ندارد اعم از این که شاکی دادخواست تقدیم کرده یا نکرده باشد. برخی معتقدند که میزان خسارت مطلقا باید در قرار تامین لحاظ شود، که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/94/1469مورخ 1394/6/10 همین نظر را پذیرفته است. در رویه عملی ، عملکرد  دو گانه ای ملاحظه می شود. مثلا در جرم خیانت در امانت یا صدور چک بلامحل معمولا در دادسراها میزان خسارت در قرار تامین لحاظ می شود اما در برخی دیگر از جرایم مانند تصادفات رانندگی، میزان خسارت خودرو را در مبلغ قرار تامین لحاض نمی کنند. لذا در تصادف منجر به جرح، اینکه خودروی خسارت دیده پراید باشد یا بنز تاثیری در میزان و نوع قرار تامین ندارد.
به نظرمی رسدکه نظر اول صحیح تر است و چنانچه رسیدگی به خسارت مستلزم تقدیم دادخواست باشد، میزان خسارت تاثیری در قرار تامین کیفری نخواهد داشت .لذا قرار تامین در صدو.ر چک بلامحل به مبلغ صد میلیارد ریال از این حیث تفاوتی با قرار تامین در صدور چک بلامحل به مبلغ صد میلیون ریال ندارد. در مرحله دادگاه نیز چنانجه دادخواست ضرر و زیان تقدیم شود دادگاه تکلیفی  به تشدید قرار ندارد، زیرا در این موارد رسیدگی به یک امر حقوقی (جبران خسارت) استثنائا در صلاحیت دادگاه کیفری قرار گرفته و ارتباطی بقه جنبه کیفری پرونده ندارد، بلکه یک امر مستقل است که قانونگذار صلاحیت رسیدگی به آن را به دادگاه اعطا نموده است. لذا این امر حقوقی تاثیری بر جنبه کیفری پرونده  از جمله قرار تامین کیفری ندارد.
موید این نظر آن است که چنانچه مثلا در جرم صدور چک بلا محل به مبلغ  یک میلیارد ریال، صادر کننده چک به دو سال حبس محکوم شود  و شاکی نیز دادخواست ضرر و زیان  تقدیم نکرده باشد. باشروع اجرای دوسال حبس ، تامین اخذ شده از محکوم علیه ملغی الاثر می شود و نمی توان به جهت وصول خسارت شاکی دستور ضبط تامین را صادر نمود. https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23552

درنهایت چنانچه درخصوص موضوع دعاوی چک قسمت 6 سوال حقوقی داشته می توانید با وکلای متخصص در موسسه  حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره تماس 77723606 و 77724264در ارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *