دعاوی چک قسمت 8

دعاوی چک قسمت 8

تحقیق از شاکی

اگر شاکی در شعبه حاضر باشد تحقیق از وی آغاز و در غیر این صورت وفق مقررات آیین دادرسی کیفری با ارسال اخطاریه جهت حضور در شعبه دعوت می شود.  نمونه ای از دستور از دعوت شاکی : ( دفتر محترم ،  مقرر است کتبا از شاکی جهت ادای پاره ای توضیحات /ارائه کپی مصدق  چک/گواهی عدم پرداخت مراجعه نماید. ضمنا اگر شاگی شهودی دارد در شعبه حاضر شند. وقت احتیاطی برای پرونده تعیین با حلول وقت یا حضور شاکی یا وصول نسخه ثانی ابلاغ/ گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیک پرونده به نظر برسد. بازپرس شعبه…. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …. ) و در اخر مهر و امضا.

(چنانچه در خصوص موضوع دعاوی چک علاقه به  مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر هستید می توانید به قسمت دعاوی چک قسمت 7مراجعه نمایید.)

پس از حضور شاکی، تحقیق از وی آغاز و با رعایت عمومات مقررات آیین دادرسی کیفری، تحقیق از شاکی انجام می شود. برخی از محور های تحقیق از شاکی به شرح زیر می باشد:
1) چک را دقیقا در چه تاریخی از مشتکی عنه گرفتید؟ ( برای احراز اینکه چک وعده داربوده یا به روز)
2) چک رااز چه کسی گرفتید؟
3) چک را بابت چه چیزی از مشتکی عنه گرفتید؟ اگر قولنامه یا فاکتور معامله وجود دارد آنرا ارائه دهید.
و سوال  های دیگر….
دعاوی چک قسمت 8 - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی چک قسمت 8

تحقیق از شهود و مطلعان و اخذ استعلامات

اظهارات شهود و مطلعین و نیز استعلامات از مهم ترین ادله در پرونده های مربوط به چک می باشد .تحقیق از شهود و مطلعان وفق عموما آیین دادرسی کیفری انجام می شود. نمونه ای از استعلامات لازم به شرح زیر است:
( رئیس محترم شعبه ….. بانک …… با سلام مقتضی است درباره چک شماره…. به مبلغ…… از حساب جاری ……عهده آنبانک به صراحت اعلام نمایید: چک در چه تاریخی و توسط چه کسی و به چه علت مسدود شده است، و نیز تصویری از درخواست ارائه شدهبه بانک را جهت بهره برداری قضایی به این مرجع ارسال نمایید. بازپرس شعبه…. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان) در اخر نام و  امضا.

دسترسی به متهم

پس از تحقیق و جمع آوری ادله در صورت توجه اتهام به متهم، او باید احضار شود. با توجه به اینکه جرایم موضوع ق.ص.چ مشمول هیچ یک از بند های چهارگانه ماده 180 ق.آ.د.ک ( یعنی جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضوو یا حبس ابد است.) محل اقامت، محل کسب ویا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد. درمورد( جرایم تعزیزی درجه پنج و بالاتر ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود و به جرایم سازمان یافته و جرایم امنیت داخلی وخارجی کشور متهم باشند) نمی باشند لذا جلب ابتدایی متهم مجاز نخواهد بود. احضار وجلب متهم وفق عمومات آیین دادرسی کیفری انجام می شود.
اگر متهم دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک باشد از طریق این سامانه احضارمی شود. همچنین اگر شاکی آدرسی از متهم از این  ادرس احضار می شود. در صورتی که آدرس متعلق به متهم باشد ابلاغ قانونی یا واقعی انجام می شود. درصورتی که آدرس متعلق به متهم نبوده یا اشتباه باشد وفق ماده 22 ق.ص.چ آخرین آدرسی که متهم در بانک اعلام نموده ، اقامتگاه او محسوب و از همان آدرس احضار می شود و حتی اگر آدرس اشتباه باشد یا متعلق به وی نباشد ابلاغ قانونی محسوب می گردد. بنابراین فرضی که متهم مجهول  المکان بوده و از طریق نشر آگهی احضار می شود در جرایم ق.ص.چ وجود ندارد. باز پرس جهت متهم در دستور خود خطاب به دفتر شعبه این گونه می نویسد : ( دفتر، وقت احتیاطی تعیین، متهم با قید نتیجه عدم حضور جلب است احضار، با وصول نسخ ثانی احضاریه / گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیک یا حلول وقت به نظر برسد.). https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2532

((در نهایت چنانچه در خصوص موضوع دعاوی چک سوال یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل فرمایید.))

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *