دعاوی چک قسمت 9

دعاوی چک قسمت 9

تحقیق از متهم

(در ادامه قسمت قبل در مورد روند بررسی پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه مطالب دیگری را می گوییم.) پس از حضور متهم در نزد مقام قضایی ، تفهمیم اتهام و تحقیق از متهم وفق عمومات آیین دادرسی کیفری انجام میشود.

((چنانچه در خصوص دعاوی چک علاقه به مطالعه داریدیا برای اطلاعات بیشتر می توانید به دعاوی چک قسمت 8 مراجعه نمایید. ))

برخی از محور های تحقیق ازمتهم در جرایم مربوط به ق.ص.چ عبارت است از:
1)چک را دقیقا چه تاریخی به شاکی تحویل داده اید ؟
2)چک را بابت چه صادر کرده اید؟ اگرقولنامه یا فاکتور آن رادر اختیار دارید ارائه دهید. آیا بر ادعای خود شاهدی دارید؟
و غیره….

صدور قرار تامین کیفری

همان گونه که سابقا بیان شد در جرایم مربوط به چک  بلامحل وفق ماده 18 ق.ص.چ قرار کفالت یا وثیقه الزامی می باشد و مبلغ چک نیز تاثیری در مبلغ قرار تامین ندارد.

تقاضای تامین خواسته

چنانچه شاکی تقاضای صدور قرار تامین خواسته از بازپرس نماید در صورت وجود شرایط قانونی بازپرس به شرحی که گذشت ، قرار تامین خواسته صادر می نماید .
دعاوی چک قسمت 9 - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی چک قسمت 9

صدور قرار نهایی

پس از انجام تحقیقات ، بازپرس حسب نتیجه تحقیقات ، اقدام به صدور قرار نهایی متناسب می نماید .

صدور کیفر خواست

در صورتی که انتساب بزه به متهم برای بازپرس محرز شده و قرار جلب به دادرسی توسط وی صادر شود، پس از تایید قرار توسط دادستان صادر می گردد.پس از صدور کیفرخواست در اجرای ماده 21 ق.ص.چ که مقررمی دارد : ( بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن  ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری دیگر باز ننماید. ) تصویری ازکیفر خواست به شورای هماهنگی بانک ها ارسال و سپس پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

رسیدگی در دادگاه

پس از ارسال پرونده به دادگاه ، مقام ارجاع پرونده را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه ، وفق مواد 341 و 342 ق.آ.د.ک دادگاه مکلف است بدون  تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی نموده و اگر خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید. همچنین اگر دادگاه تحقیقات را ناقص بداند ، خود اقدام به تکمیل تحقیقات می نماید یا با ذکر دقیق موارد نقص در تحقیقات ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست و پرونده را به دادسرا پس از انچام تحقیقات مورد نظر پرونده را به دادگاه ارسال می کند .چنانچه دادگاه پرونده را معد رسیدگی تشخیص دهد وقت رسیدگی تعیین و به شاکی ، متهم و وکلای آن ها دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر باشند ابلاغ می نماید و تصویر کیفر خواست را نیز برای متهم ارسال می کند .

صدور رای

پس ازبرگزاری جلسه رسیدگی ، دادگاه چنانچه تحقیقات دیگری را لازم نداند پس از اعلام ختم تحقیقات مبادرت به صدور رای می نماید.

تجدید نظر خواهی از رای

ممکن است هر یک از طرفین پرونده و یا دادستان نسبت به رای صادر از سوی دادگاه بدوی اعتراض نماید. در صورت تجدید نظر خواهی از رای پرونده جهت رسیدگی به دادگاه استان ارسال و دادگاه تجدید نظر طبق مباحث کتاب آیین دادرسی کیفری حسب مورد نسبت برگزاری جلسه و یا بدون جلسه نسبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی را صادر می نماید.

اجرای حکم

چنانچه رای بر محکومیت متهم صادر و به آن اعتراضی نشود یا پس از تجدید نظر خواهی رای محکومیت متهم قطعی شود پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال می شود. اجرای رای طبق عمومات اجرای احکام کیفری که در کتاب اجرای احکام کیفری بیان شده اجرا می گردد.https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2532

((چنانچه در خصوص دعاوی چک سوال حقوقی دارید یا پرونده مربوط به آن می توانید با وکلای متخصص در موسسه محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل فرمایید.))

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *