دعاوی ملکی قسمت 10

دعاوی ملکی قسمت 10

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

مبنای حقوق درخواستی :

افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکا است، در فرضی که بین شرکا توافق برای تقسیم نباشد. زمانی که تقاضای افراز ملک مشاعی در اداره ی ثبت مطرح می شود ، واحد ثبتی درصورتی که صلاحیت به رسیدگی داشته باشد ، پس از رسیدگی پرونده ، قابل افراز بودن آن را اعلام می کند که این تصمیم واحد ثبتی ظرف ده روز پس از ابلاغ به مالکین ، قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

(در صورتی که در خصوص دعاوی ملکی علاقه مند به مطالعه هستید می توانید به دعاوی ملکی قسمت 9مراجعه نمایید.)

دادگاه پس از ثبت دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین می کند . پس از برگزاری جلسه رسیدگی ، دادگاه آخرین وضعیت ثبتی ملک و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به خواهان را از اداره ی ثبت استعلام می کند. پس از وصول استعلام ، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند. کارشناس رسمی با هماهنگی با نماینده و نقشه بردار ثبت، نسبت به بررسی وضعیت ملک از حیث قابلیت افراز ملک صادر می کند. در صورتی که نسبت به نظریه ی کارشناسی اعتراضی وصول نشود و یا پس از وصول اعتراض ، موضوع در هیات های کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و نظریه ی کارشناسی قطعی شد، دادگاه بر اساس همان ، اقدام به صدور رای می کند.
درصورتی که دادگاه با تصمیم واحد ثبتی محالف باشد ، حکم به فسخ آن را صادر می کند و در صورت موافقت با آن تصمیم را تایید می کند . در صورتی که دادگاه بر خلاف تصمیم واحد ثبتی ملک را قابل افراز تشخیص دهد ، حکم به افراز ملک با تعیین قدرالسهم هر یک از شرکا از طریق قرعه ، صادر می کند.

طرفین دعوی :

هر یک از شرکایی که به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشند ، خواهان (معترضین) می باشند. و به طرفیت بقیه ی شرکا به عنوان خوانندگان باید دادخواست حقوقی ، تنظیم و تقدیم دادگاه محل کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی :

دادگاه عمومی حقوقی شهرستانی که ملک در حوزه ی آن واقع است، صالح به رسیدگی است.
دعاوی ملکی قسمت 10- موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی ملکی قسمت 10

نحوه اجرای رای :

دادگاه تنها تصمیم واحد ثبتی را تایید و یا فسخ می کند و رای بر افراز یا عدم افراز می دهد و نظر دادگاه اعلامی می باشد. بنابر این نیاز به صدور اجراییه نیست.

چند نکته کلیدی مرتبط با دعوی :

1) حکم دادگاه که با توجه به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز یا عدم افراز صادر می شود ، قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر مرکز استان بوده و غیر قابل فرجام می باشد.
 2) برخی محاکم ، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صرفا درمواقعی می پذیرند که ملک از سوی واحد ثبتی ، غیر قابل افراز تشخیص داده شود. و در صورتی که ملک قابل افراز تشخیص داده شود ، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را نمی پذیرند.
3) دادگاه پس از اتمام جلسه اول دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی ، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند و به کارشناس دستور می دهد، قابلیت افراز ملک یا عدم آن را بررسی و اعلام کند و دادگاه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ، اقدام به صدور رای می کند .

مستندات قانونی :

ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع :
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته ، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد ، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند. https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=143

(( در نهایت چنانچه سوال حقوقی یا پرونده ای در این زمینه داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77724264 و 77723606 تماس حاصل نمایید.))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *