دعاوی چک قسمت 10

دعاوی چک قسمت 10

شرایط صدور چک :

ماده 311قانون تجارت مقرر می دارد: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد . پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

1) محل صدورچک :

به موجب ماده 311 ق.ت یکی از مواردی که باید در چک ذکر شود محل صدور است. ولی در چک هایی که توسط بانک ها در اختیار مشتریان قرار می گیرد قسمتی برای درج محل صدور چک پیش بینی نشده و ذکر محل صدور چک از قدیم الایام هم مرسوم نبوده است. علی القاعده وقتی محل صدور در چک ذکر نمی شود شرایط شکلی چک رعایت نشده و نباید مزایای اسناد تجاری بر آن مرتبط شود.

((چنانچه درخصوص موضوع دعاوی چک علاقه به مطالعه داشته اید می توانید به قسمت دعاوی چک قسمت 9 مراجعه نمایید.))

ولیرویه ی قضایی هموارهبر این بوده که عدمذکر محل صدور را باعث منتفی شدن مزایای اسناد تجاری درآن نمی دانندو شاید علت آن ایناستکه برگه های چک چابی توسط بانک ، بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های بانکی چاپ می شود و عدم ذکر محل صدور چک نیز بر اساس همین آیین نامه ها و دستورالعمل هاست که به تایید قانون گذار رسیده است. همچنین ممکن است گفته شودمققر ماده 311 ق.ت یک مقرره ارشادی است و لذا عدم رعایت آن باعث محرومیت ازمزایای اسناد تجاری نیست.

2)امضا و مهر :

قانون گذار در ماده 223ق.ت در باره شرایط برات ، امضا یا مهر را لازم دانسته است اما درباره چک در ماده311ق.ت فقط امضا را ذکر نموده و مهر را ذکر نکرده است. حال اگر کسی امضا ندارد و فقط مهر دارد با توجه به ماده  311ق.ت نمی تواند چک صادر کند. در بحث ظهر نویسی هم قانون گذار مقرر داشته که ظهر نویسی باید به امضای ظهر نویس برسدو سخنی از مهر به میان نیاورده است. برخی معتقدند که منظور از امضا دز ماده 311 ق.ت مفهوم عامی است که شامل هر آن  چیزی است که مبرز قصد صادر کننده بر صدور چک می باشد و لذا شامل مهر میشود. ولی این نظر صحیح به نظر نمی رسد. زیرا قانون گذار در مقام بیان بوده و درماده 223 ق.ت مهر و امضا را درکنار هم ذکر کرده و همین قرینه استکه منظور قانون گذار از امضا مفهوم خاص آن است که درمقابل مهر است. در رویه جاری بانک ها نیز برای دریافت دسته چک، درخواست کننده باید الزاما امضا و مهر در کنار یکدیگر به بانک ارائه کند و بانک از ارائه دسته چک با ارائه مهر به تنهایی خودداری می نماید.
نکته بعدیدر همین خصوص این است که مهر امضا آیا امضا محسوب می شود و لذا می توان با درج آن بر روی برگه چک ، چک را صادر نمود یا اینکه مهر محسوب می شود و نمی توان با آن چک صادر نمود؟ به نظر می رسد مهر امضا، مهر محسوب می شود و لذا نمی توان به وسیله آن چک صادر نمود.
دعاوی چک قسمت 10 - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی چک قسمت 10

3 مبلغ :

اگرصادر کننده چک راامضا کند و مبلغ بر روی چک درج نشود و آن را در اختیار دارنده قرار دهد ، چک سفید امضا محسوب می شود. اعم از اینکه صادر کننده به دارنده وکالت درج مبلغ بدهد یا ندهد.

4) تمر مالیاتی :

مالیات صدورچک 20ریال در ازای هر برگه چک است  که بانک در هنگام تحویل دسته چک این مبلغ را از مشتری دریافت می کندپ. ماده 44 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27)مقرر می دارد. از هر برگه چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ (200) ریال حق تمر اخذ می شود . هر برگه سفته نیز دارای تمر مالیاتی مشخص است که بر روی سفته های چاپی درج شده است. وفق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم( اصلاحی 1380/11/27) :از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن  ها معادل نیم در هزار حق تمر اخذ می شود: برات فته طلب (سفته)و نظایر آن ها. https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23552

(( در نهایت چنانچه در خصوص دعاوی چک سوال حقوقی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید .))

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *