دعاوی کیفری قسمت 1

دعاوی کیفری قسمت 1

نکته های کلیدی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

تعریف کلاهبرداری :

1) کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
2) فعل مثبت ، رفتار مجرمانه در این جرم را تشکیل می دهد.
3) ترک فعل هر چند توام  با سوءنیت بوده و موجب اغفال و ضرر دیگری گردد عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیست.

( چنانچه علاقه به مطالعه در زمینه دعاوی کیفری دارید می توانید به

قسمت …… مراجعه نمایید.)

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق عنصر مادی کلاهبرداری :

 • وسایل مورد استفاده در کلاهبرداری باید متقلبانه باشند.
 • توسل به وسایل متقلبانه باید  مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد .
 • به کار گرفتن وسیله متقلبانه باید علت غایی تحصیل مال باشدم.
 • در صورت اجتماع اسباب متقلبانه و غیرمتقلبانه سبب متقلبانه باید علت موثر در بردن مال دیگری باشد.
 • قربانی از متقلبانه بودن وسایل ناآگاه باشد .
 • قربانی در اثر اغفال  مال  خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد.
 • بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه علیت موثر موجود بوده ، علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباختهباشد.
 • ضابطه تشخیص گول خوردن و اغفال قربانی ، شخصی ( گول خوردن عملی قربانی) می باشد.
 • وجود یکی از دو شرط متقلبانه بودن وسایل و اغفال قربانی ، لزومابه معنای وجود شرط دیگری نیست.
 • مال برده شده و به دیگری ، اعم از مردم ،شرکت ها و یا دولت تعلق داشته باشد.

  نکته های کلیدی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری_ موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
  دعاوی کیفری قسمت 1

نتیجه ( بردن مال غیر) :

 • تحقق بردن مال دیگری هم مستلزم ورود ضرر مالی به قربانی و هم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او می باشد.
 • صرف خروج مال از تصرف مالک  ضرر است.
 • منظور از انتفاع استفاده عملی کردن نیست ، بلکه شخص به محض بردن محیلانه مواد خوراکی یااتومبیل یا پول دیگری کلاهبردار محسوب می گردد
 • هر چند آن اموال راهنوز به ترتیب نخورده  یا سوار نشده یا خرج نکرده باشد.
 • دائمی یا غیر قابل برگشت بودن فایده  حاصل شده توسط کلاهبردار شرط تحقق این جرم است.
 • لزومی نداردکه شخص موردنظر کلاهبردار که از این جرم منتفع گشته است ، از وقوع جرم مطلع بوده و یا کلاهبردار با او تبانی کرده باشد.
 • آنچه که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالکیت داشته و دارای ارزش مادی باشد .
 • موضوع کلاهبرداری اعم است از مال منقول و غیرمنقول.
 • صرف غیر قانونی بودن آنچه که قربانی برای دستیابی به آن اموالی را به مجرم داده است ، موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نیست.
 • لازمه تحقق (( بردن مال دیگری )) آن نیست که انتقال مال  بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ گونه ما به ازایی صورت گیرد.
 • کلاهبرداری از زمره جرایم مقید بوده لذا حصول نتیجه ( بردن مال دیگری ) برای تحقق آن ضروری می باشد.

برخی از مصادیق تقلب :

 1. اختیار اسم مجعول که در آن مرتکب با صحنه سازی های متقلبانه برای خود اسمی غیر از اسم واقعیش اختیار می کند.
 2. تعلق یا عدم تعلق اسم اتخاذ شده به شخص خاص ، و همچنین رضایت و عدم رضایت فردی که متعلق به اوست ، در نحقق اختیار اسم مجعول حائز اهمیت نمی باشد.
 3. در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که در از نظر مجنی علیه کاملا ناشناخته بوده و هیچ گونه تاثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد ،
 4. کلاهبرداری از طریق جعل اسم محقق نمی گردد.
 5. اسم غیر واقعی اعم است از نام  خانوادگی یا  نام کوچک.
 6. عناوین دوستی یا خویشاوندی در صورت متقلبانه بودن مشمول عنوان مجعول می  باشند .
 7. اگر دلالی زمین غیر راکه متعلق به فروشنده نبوده و مرغوب تر از مورد معامله بوده به خریدار ارائه دهد و پس از انجام معامله مبلغی از بابت حق دلالی بگیرد ،
 8. عمل توسل به به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=25422

        (( چنانچه در صورت موضوع کلاهبرداری سوال یا پرونده ای داشته می توانید با وکلای متخصص در

           موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید.))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *