دعاوی ملکی قسمت 12

دعاوی ملکی قسمت 12

دستور فروش ملک مشاع

مبنای حقوقی درخواست :

برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم. پس از آن که گواهی عدم افراز ملک  از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد ، هر یک از مالکین مشاعی می توانند با مراجعه به دادگاه صالح ، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند و دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش ، بدون آن که وقت رسیدگی تعیین کند ، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه ی صادر شده به  اجرای احکام مدنی می کند.

(چنانچه درخصوص موضوع دعاوی ملکی علاقمند به مطالعه هستید می توانید به دعاوی ملکی قسمت 11مراجعه نمایید.)

طرفین درخواست :

هریک  از شرکا که بخواهند ، مال مشاع را به فروش برسانند، به طرفیت تمامی شرکای خود  ، طرح درخواست می کنند. پس اگر به طور مثال ، ملکی چهار نفر شریک داشته باشد و یکی از شرکا خواهان فروش مال مشاع باشد ، باید علیه سه نفر دیگر ازشرکا ، طرح دعوی کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور فروش مال مشاع :

درخواست فروش ملک مشاع باید در دادگاه محل وقوع ملک ، مطرح شود .

نحوه اجرای دستور فروش مال مشاعی :

دستور فروش ملک مشاع بدون نیاز صدور به اجراییه، به قسمت اجرای احکام ارسال می شود .اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده اجرایی به قید قرعه ، کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک ، مشخص می کند و درصورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس در مهلت یک هفته پس از ابلاغ نظر کارشناس اعتراض نکردند ، آگهی برگزاری مزایده را منتشرمی کند.در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید ، دادورز پس از کسر هزینه های اجرایی و قانونی به نسبت سهم شرکا ، مبلغ حاصل از فروش مال مشاع را بین شرکا تقسیم می کند.
دعاوی ملکی قسمت12 - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی ملکی قسمت 12

برخی نکات کلیدی مرتبط با درخواست :

  • علی رغم آن که درخواست دستور فروش ملک مشاع ، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست  ، اما اکثر محاکم ارایه ی این درخواست را صرفا در قالب دادخواست می پذیرند .
  • از آن جاکه  تصمیم دادگاه در خصوص فروش ملک ، به صورت حکم یا قرار نیست ، بلکه دستور است ، قابلیت اعتراض ندارد و از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست . یعنی اگر در دعوی به نتیجه ی دلخواه که همان دستور فروش می باشد، نرسیدیم باز هم می توان اقامه ی دعوی انجام داد.
  • نظر اکثریت محاکم بر این این که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع ، هر یک از شرکا می تواند ، درخواست اجرای دستور فروش ملک را تقدیم کند ، ولی برخی محاکم معتقدند ، صرفا تقاضا دهنده می تواند ، این درخواست را مطرح کند.
  • در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن  بودن آن درخواست دستور فروش ملک ، قابل استماع نیست.

مستندات قانونی :

ماده 4قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 :
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افرازتشخیص شود ، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
ماده 10 آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع :
وجود حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز ، پس از کسر هزینه ی عملیات اجرایی ،طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام ، تقسیم خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی :

رای شماره 1501 مورخ 91/12/14 شعبه ی 8دادگاه تجدید نظر استان تهران :
در مورد خواسته فروش املاک مشاع دادگاه مکلف به صدور دستور بوده است و تصمیم دادگاه نمی تواند به صورت حکم صادر شود.
رای شماره ی 1310 مورخ 83/10/24 شعبه 12 دادگاه  تجدید نظر استان :
اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی می باشد و شامل دستور فروش ملک مشاع  نمی شود .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101469

(( در نهایت چنانچه در خصوص دعاوی ملکی سوال یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضامه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید.))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *