دعاوی آپارتمان نشینی قسمت2

دعاوی آپارتمان نشینی قسمت 2

قسمت های اختصاصی آپارتمان

در ادامه بحث قبل در مورد قسمت های مشترک در آپارتمان به چند مورد دیگر اشاره میکنیم :
رخت شوی خانه ،انبار عمومی ساختمان ،اتاق سرایدار و دستگاه آسانسور و محل آن (هزینه تعمیر آسانسور باید از تک تک واحد ها اخذ شود.اسانسور جزء منصوبات ساختمان است و هزینه و نگهداری آن به عهده صندوق ساختمان است )

( چنانچه در خصوصی موضوع دعاوی آپارتمان نشینی علاقه به مطالعه دارید می توانید به دعاوی آپارتمان نشینی قسمت1 مراجعه نمایید. )

تعریف قسمت های اختصاصی یک ساختمان: لازم است از دیدگاه قانون و حقوقدانان این موضوع بررسی گردد.

الف) از منظر قانون تملک آپارتمان ها :

قانون تملک آپارتمان ها تعریف صریحی از قسمت های اختصاصی راارائه نداده است ولی می توان باتمسک به مفهوم قسمتهای مشترک تعریف تقریبا جامعی را ارائه داد:  قسمت های اختصاصی  به طور کلی قسمت هایی است که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده شده است یا در اسناد مالکیت ، ملک اختصاصی برای استفاده یک یا چند نفر از مالکین تلقی شده یا اینکه بر طبق عرف و عادت جزء ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین قرار گرفته باشد.

ب) از منظر آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347 :

ماده یک به این شرح می پردازد: (( قسمتهایی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته است. ))

ج) از منظر حقوقدانان :

 قسمت های اختصاصی در واقع همان مفروزات یا آپارتمان های جداگانه ساختمان در صورت داشتن ملحقات و متعلقات از قبیل ( پارکینگ ،انباری و …) می باشند که در اماکن تجاری می تواند به صورت مغازه ظاهر شود .
دعاوی آپارتمان نشینی قسمت 2 -موسسه حقوقی محمدضا مه دادگر
دهاوی آپارتمان نشینی قسمت 2

ویژگی های قسمت های اختصاصی :

با عنایت به مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی و مفهوم مخالف ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها ویژگی های قسمت های اختصاصی را می توان در چهار مورد به شرح زیر برشمرد:
1) قابلیت انتقال ارادی ( اختیاری ) :
برخلاف انتقال قهری قسمت های مشترک، انتقال قسمت های اختصاصی ساختمان ارادی است و با اراده مالک یا نماینده قانونی وی صورت میگیرد، بنابراین با انتقال قطعات آپارتمان از سوی مالک بر ثالث ، در صورت وجود انباری و پارکینگ یا یکی از آن دو، دفتر خانه اسناد رسمی ، تعلق آن را به آپارتمان در سند انتقال صراحتا قید و اعلام می دارد که خریدار چند انباری و پارکینگ باید در یک جلد سند مالکیت دریافت کند. بدین ترتیب انباری و پارکینگ و یا انباری ها و پارکینگ های متعلق به آپارتمان مشخص می شود و معمولا در صورت مجلس تفکیکی قید می شود که انباری ها و پارکینگ هابه تنهایی قابل نقل و انتقال نیستند .
2) استفاده انحصاری :
انحصاری درلغت به معنی ویژه خاص و اختصاصی است و استفاده انحصاری در حقیقت استفاده اختصاصی و بدون مزاحمت و شخصی می باشد و این ویژگی یکی از وحوه افتراق قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک یک ساختمان به حساب می آید.
3) قابلیت تقسیم :
یکی دیگر از وجه های متمایز کننده قسمت های اشتراکی با اختصاصی تقسیم پذیری قسمت های اختصاصی بین مالکان آن ها می باشد. این قابلیت تقسیم ممکن است از حیث مالکیت مشاعی یا عین آپارتمان باشد بدین معنی که مالک آپارتمان می تواند  آپارتمان را با دیگری مشاعا شریک شود تا از آن بالشراکه استفاده کنندیا در صورتی که چند نفر در یک آپارتمان با هم سهیم اند سهم خود را فی مابین تقسیم کنند.
4) داشتن سند رسمی :
آخرین عامل متمایز کننده قسمت های اختصاصی با قسمت های اشتراکی را می توان داشتن سند رسمی جداگانه برای قسمت های اختصاصی دانست. پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکی ، برای هر واحد آپارتمان سند رسمی جداگانه تنظیم و به مالک آن تحویل داده می شود .https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27328

(( در نهایت  چنانچه در مورد موضوع دعاوی آپارتمان نشینی سوال یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره  های 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید.))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *